Spalanie niecałkowite gazu ziemnego to proces spalania, przy bardzo ograniczonym dostępie tlenu do komory spalania, podczas którego produktami spalania są węgiel w postaci sadzy i woda. CH4 + O2 → C + 2H2O

Oceń