4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów o następującym składzie:
tlen O2-21 %, azot N2-78 %, gazy szlachetne (argon, neon, hel i inne) i dwutlenek węgla CO2  – 1 %.

Powietrze składa się ze ściśle określonej mieszaniny bezwonnych i bezbarwnych gazów, które zmieniają się na przestrzeni lat. Zmiany zachodzące w różnych epokach geologicznych miały wpływ na stężenie poszczególnych składników powietrza, co bezpośrednio rzutowało na rozwój życia. Warto pamiętać, że skład powietrza zmienia się wraz ze wzrostem wysokości i temperaturą.

Pewne składniki powietrza nazywane składnikami zmiennymi mają większą tendencję do zmian procentowych. Zaś składniki zmieniające się w niewielkim stopniu nazywane są składnikami stałymi.

Średni skład czystego powietrza pozwala określić zanieczyszczenia powietrza.

Skład powietrza wdychanego i wydychanego

Mówiąc o składzie powietrza, należy brać również pod uwagę fakt, że zawartość powietrza wdychanego różni się od tego, co wydychamy. W głównej mierze zachodzi kilkuprocentowa przemiana tlenu w dwutlenek węgla.