Przyczynami zbyt niskiego dochłodzenia mogą być:

Oceń