4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

  1. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku. (Dz.U.nr122poz.1321)
  2. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 16.07.2002 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.nr120poz1021)
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.04.7.59 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz.849)
  5. ADR – Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz.1671)
2/5 - (1 vote)