Granice wybuchowości metanu to przedział 4,9-15,4 % metanu w powietrzu, przy czym najsilniejszy wybuch następuje przy stężeniu metanu wynoszącym 9,5 %.

Oceń