4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Butle transportujemy wyłącznie w wózkach przeznaczonych do transportu butli oraz w koszach paletowych w wyjątkowych przypadkach mogą służyć do tego nosze specjalnego przeznaczenia. Transportujemy butle TYLKO zabezpieczone przez kołpaki lub pałąki ochronne oraz kołnierze chroniące zawór.

Składowanie (magazynowanie) butli odbywa się wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych wyposażonych w odpowiednią wentylację oraz system detekcji odpowiednie podłoże oraz dach
z uwzględnieniem podziału magazynów na charakterystykę (palność, toksyczność, wybuchowość, itp.) odpowiednich gazów. Posiłkujemy się przepisami ADR.