4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Urząd Dozoru Technicznego realizuje następujące zadania:

  1. BADANIA TECHNICZNE urządzeń technicznych w fazie ich eksploatacji;
  2. NADZÓR NAD WYTWARZANIEM I MONTAŻEM urządzeń technicznych;
  3. UZGADNIANIE MODERNIZACJI I NAPRAW urządzeń technicznych;
  4. UPRAWNIANIE ZAKŁADÓW wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia podlegające pod dozór;
  5. UPRAWNIANIE OSÓB (POŚWIADCZENIE KWALIFIKACJI – w zakresie egzaminów):
    • uprawnianie osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
    • uprawnianie osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
  6. UZNAWANIE LABORATORIÓW przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.