4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Urząd Dozoru Technicznego realizuje następujące zadania:

  1. BADANIA TECHNICZNE urządzeń technicznych w fazie ich eksploatacji;
  2. NADZÓR NAD WYTWARZANIEM I MONTAŻEM urządzeń technicznych;
  3. UZGADNIANIE MODERNIZACJI I NAPRAW urządzeń technicznych;
  4. UPRAWNIANIE ZAKŁADÓW wytwarzających, naprawiających lub modernizujących urządzenia podlegające pod dozór;
  5. UPRAWNIANIE OSÓB (POŚWIADCZENIE KWALIFIKACJI – w zakresie egzaminów):
    • uprawnianie osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń,
    • uprawnianie osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
  6. UZNAWANIE LABORATORIÓW przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych;
Oceń