Musi pozytywnie przejść rewizję zewnętrzną zbiornika, musimy odczytać wszystkie potrzebne oznakowania butli (data legalizacji, pieczątka UDT,  masa brutto, masa netto jeżeli jest określony gaz napełniany np. CO2)

Oceń