Posiadać wentylację grawitacyjną.

Posiadać wentylację mechaniczną (sprężona z detektorami gazu) oraz systemem klap dymowych która nie dopuszcza do stężenia gazu w progu wybuchowości.

Wyposażona w elementy elektryczne w Ex (przeciwwybuchowym).

Brak kratek spustowych w podłodze napełnialni.

Oceń