4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Tak oczywiście jest to opisane w art. 62 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych który cytuje się:

„Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 71, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, zastępując w swoim zakresie certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 niniejszej ustawy, w stosunku do czynności wykonywanych w odniesieniu do substancji kontrolowanych wymagających, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, posiadania certyfikatu dla personelu”.

W związku z powyższym do końca ważności certyfikatu możemy w zakresie substancji zubożających natomiast jeżeli chodzi o fluorowane gazy cieplarniane to niestety musimy już posiadać Certyfikat dla Personelu ponieważ dotyczy on już fluorowanych gazów natomiast poprzednie rozporządzenie tego nie obejmowało.