4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z systemami klimatyzacji i chłodnictwa oraz niektórych pojazdach silnikowych (większość pojazdów do 3,5t) ,a które zawierają fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane wymienione w rozdziale 7 Ustawy „F-gazowej”. W artykule 37 pkt 1 jest wyszczególnione iż osoba fizyczna (mechanik / serwisant) prowadząc czynność odzysku (czyli pobrania z instalacji czynnika chłodniczego) musi przejść szkolenie w zakresie kwalifikacji dla osób wykonujących czynności odzysku przez ten personel. Na zakończenie szkolenia osoba (serwisant / mechnik) otrzymuje zaświadczenie o odbytym szkoleniu które wydała certyfikowana jednostka przez UDT. Rejestr jednostek akredytowanych przez UDT znajduje się na stronie Urzędu Dozoru

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.