4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Ilość tlenu O2 przy napełnianiu jest bardzo ważna ponieważ powinna wynosić od 18 do 23%. W przypadku niższej wartości napełniacz może zasłabnąć a w przypadku wyższych wartości może dojść do „euforii” tlenowej – w przypadku napełniania butli tlenem. Zawartość może być obniżona nie tylko przez butle do tlenu ale również przez rozszczelnienie butli na CO2 co wywoła zwiększenie ilości CO2 w powietrzu a jednocześnie zmniejszenie zawartości tlenu.