4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Ilość tlenu O2 przy napełnianiu jest bardzo ważna ponieważ powinna wynosić od 18 do 23%. W przypadku niższej wartości napełniacz może zasłabnąć a w przypadku wyższych wartości może dojść do „euforii” tlenowej – w przypadku napełniania butli tlenem. Zawartość może być obniżona nie tylko przez butle do tlenu ale również przez rozszczelnienie butli na CO2 co wywoła zwiększenie ilości CO2 w powietrzu a jednocześnie zmniejszenie zawartości tlenu.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.