4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Charakterystyki przetwarzania czujników do identyfikacji czynników chłodniczych typu węglowodory nasycone

Efekt cieplarniany jest znaczącym problemem we współczesnym świecie. Syntetyczne czynniki chłodnicze, powszechnie stosowane, stanowią gaz cieplarniany, dlatego powrót do naturalnych czynników chłodniczych staje się koniecznością. Wśród nich znajdują się węglowodory nasycone, takie jak propan i izobutan, które są neutralne dla klimatu i charakteryzują się korzystnymi właściwościami termodynamicznymi. Jednakże bezpieczne stosowanie tych substancji wymaga odpowiednich systemów monitoringu niekontrolowanych wycieków.

 

W detekcji emisji gazów kluczową rolę odgrywają odpowiednio dobrane i skalibrowane sensory, umieszczone w kluczowych punktach obiektu. Czujniki te wykrywają wycieki i przekazują informacje do jednostki centralnej, poza obszarem zagrożenia. Przy pracy w obiektach chłodniczych, gdzie panują często krytyczne warunki klimatyczne, czujniki muszą prawidłowo działać w ekstremalnych temperaturach i wilgotności (nawet do -40°C i 100% wilgotności).

 

Modelowa reakcja czujnika na oznaczany gaz
Modelowa reakcja czujnika na oznaczany gaz

 

Opis badań

Badania miały na celu dobranie odpowiednich metod detekcji oraz wykonanie czujników do naturalnych czynników chłodniczych, tj. węglowodorów typu propan i izobutan, działających w trudnych warunkach chłodniczych. W ramach analizy rynkowej wytypowano elementy detekcyjne rezystancyjne (o symbolu EDR1), katalityczne (o symbolu EDK2) oraz czujnik podczerwieni IR (o symbolu CIR1).

 

Zaprojektowano i skonstruowano czujniki EDK2 i EDR1 na bazie wybranych elementów detekcyjnych. W przypadku czujnika CIR1, moduł konfiguracyjny przeniesiono poza strefę niskiej temperatury, co pozwoliło na jego prawidłowe działanie w temperaturze niższej niż zalecana przez producenta. Badania przeprowadzono w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych przy różnych temperaturach, tj. 20°C, 10°C, 0°C, -10°C, -20°C, -30°C i -40°C. Wykonywano testy na różnych stężeniach propanu i izobutanu w powietrzu.

 

Analizie poddano stabilność wartości sygnałów zerowych i alarmowych czujników oraz wpływ czasu dozowania propanu i izobutanu na reakcję czujnika. Wyznaczono charakterystyki reakcji czujników na różne stężenia węglowodorów w powietrzu. Badania trwały 12 miesięcy, aby określić stabilność pracy czujników w funkcji czasu. Przeprowadzono również analizę charakterystyk przetwarzania badanych czujników węglowodorów nasyconych (HC) pod kątem wpływu temperatury i wilgotności na ich działanie.

 

Podsumowanie

Podsumowując, skonstruowane czujniki na bazie elementów detekcyjnych (rezystancyjnych i katalitycznych) działały prawidłowo w badanym zakresie stężeń propanu i izobutanu, nawet w krytycznych warunkach chłodniczych (poniżej -20°C). Były również stabilne długoterminowo, co umożliwia ich praktyczne zastosowanie. Czujnik IR wykazywał długoterminową stabilność działania tylko do -20°C. Przebadane czujniki charakteryzowały się zadowalającą szybkością reakcji i czasem odtruwania.

 

Wyznaczono charakterystyki czujników, które pozwolą na ich skuteczne zastosowanie w systemach detekcji emisji węglowodorów z instalacji chłodniczych. Prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa osób i przechowywanego towaru.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.