4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Ile się czeka na uprawnienia UDT?

O uprawnienia UDT ubiegają się zarówno młode osoby, które chcą być kompetentne w wielu kierunkach jak i osoby starsze chcące podnieść swoje kwalifikacje. Aby móc być operatorem UDT należy przejść kurs szkoleniowy, a także pozytywnie zdać egzamin końcowy. Bardzo często decydowanie się na odbycie tego typu kursów i ich zdanie, wiąże się z późniejszą łatwością w zdobyciu pracy w kraju i poza jego granicami

UDT, co to jest?

Po pierwsze warto sobie odpowiedzieć na pytanie czym właściwie jest UDT. To skrót Urzędu Dozoru Technicznego, który jest instytucją, której głównym celem jest dbanie o to, aby obsługa specjalistycznych urządzeń oraz instalacji technicznych była bezpieczną, a także kontrolowana przez wyspecjalizowane osoby.

UDT w swoich działaniach posiada kompetencje do certyfikowania systemów jakości urządzeń technicznych. Może on wydawać decyzje w sprawie dokonania dozoru technicznego, a także wykonywać zarządzony dozór.

  • Na uprawnienia UDT czeka sięod tygodnia do miesiąca. Tempo wydania uprawnień uzależnione jest od urzędu.

 

Prowadzi on szkolenia i kursy, które mają za zadanie podnieść kompetencje zawodowe producentów oraz pracowników urządzeń i instalacji technicznych. UDT także sprawdza kwalifikacje zawodowe osób, które przeszły szkolenia i ubiegają się o stosowne uprawnienia.

Jakie możliwości dają uprawnienia UDT?

Pozytywne zdanie egzaminu kończącego szkolenia UDT daje szerokie perspektywy zawodowe. Taki dokument poszerza horyzonty i pozwala na awans czy szybkie znalezienie nowej pracy zarówno w kraju jak i za jego granicami.

Otrzymanie potwierdzenia uprawnień UDT jest dla pracodawcy gwarancją o tym, że pracownik posiada specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą mu na bezpieczne i sprawne obsługiwanie urządzeń oraz instalacji technicznych.

Jak długo się czeka na uprawnienia z UDT?

Po przebyciu odpowiednich szkoleń, a także pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych, pojawia się bardzo ważne pytanie ile się czeka na uprawnienia UDT? Niestety zaświadczenia nie można otrzymać od razu. Na wyrobienie oraz możliwość odbioru legitymacji UDT trzeba czekać.

Polecamy nasze kursy UDT a wśród nich:

 

Najczęściej czas oczekiwania wynosi od 1 do 2 tygodni, a w niektórych przypadkach czas ten może wydłużyć się nawet do miesiąca. Jednak wszystko jest zależne od czasu oraz danego urzędu.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.