4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Szkolenie do egzaminuw zakresie certyfikowanych instalatorów PV

Szczegóły

Instalator Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Pytania egzaminacyjne dla Instalatorów Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. W jakim terminie, po ukończeniu szkolenia podstawowego, należy złożyć egzamin przed UDT?

 • nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
odpowiedź

2. Jeżeli instalator zainstaluje system fotowoltaiczny niezgodnie z przepisami, to:

 • Prezes UDT nakłada karę finansową do 1 mln złotych
 • Prezes UDT kieruje instalatora na egzamin
 • Prezes UDT kieruje instalatora na szkolenie podstawowe
 • Prezes UDT cofa wydany certyfikat
odpowiedź

3. Czy niezasłonięty, montowany przez instalatora moduł, jest pod napięciem?

 • nie jest
 • jest
 • nie jest, bo nie został podłączony do falownika
 • nie jest, bo nie został obciążony
odpowiedź

4. Czy monter realizujący instalację PV jest narażony na porażenie prądem elektrycznym?

 • nie, bo moduł PV nie jest pod napięciem
 • nie, bo napięcie występuje tylko za falownikiem
 • tak, bo moduł jest pod napięciem, a panel może być pod wysokim napięciem
 • tak, ale jest to napięcie dotykowe dopuszczalne
odpowiedź

5. Jaki jest bezpieczny odstęp pomiędzy elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji fotowoltaicznej?

 • nie ma to istotnego znaczenia
 • każdy odstęp jest bezpieczny
 • co najmniej 0,5 m
 • co najmniej 10 m
odpowiedź

6. Co może spowodować zacienienie pojedynczych ogniw modułu?

 • nie ma to znaczenia dla pracy modułu
 • każde ogniwo pracuje samodzielnie
 • mogą powstać „hot spoty”
 • maleje napięcie pojedynczego ogniwa
odpowiedź

7. Za energię elektryczną, wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, prosument może odebrać:

 • 0,6 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,7 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,8 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,9 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
odpowiedź

8. Napięcie spolaryzowanego złącza p-n w ogniwie fotowoltaicznym wynosi:

 • 0,6 V
 • 6 V
 • 30 V
 • 60 V
odpowiedź

9. Wraz ze wzrostem mocy promieniowania słonecznego w ogniwie fotowoltaicznym wzrasta:

 • napięcie w punkcie pracy
 • rezystancja wewnętrzna ogniwa
 • moc ogniwa
 • częstotliwość
odpowiedź

10. Metodą Czochralskiego produkuje się krzem:

 • monokrystaliczny
 • polikrystaliczny
 • amorficzny
 • mikrokrystaliczny
odpowiedź

11. Krzem polikrystaliczny jest:

 • zbiorem kryształów o różnej wielkości, zlepionych krzemem amorficznym
 • jednym kryształem o uporządkowanej strukturze
 • proszkiem krzemowym zlepionym w pojedynczy kryształ
 • jest luźnym proszkiem
odpowiedź

12. Jaki skutek wywołuje efekt Staeblera-Wrońskiego (SWE) w krzemowych ogniwach amorficznych?

 • wydajność spada w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy o 10-30%
 • wydajność chwilowo rośnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy o 10-30%
 • powstaje duża ilość „hot spotów”
 • powstają duże skoki napięcia
odpowiedź

13. W jakim procencie elektrody systemu ALL BACK CONTACT zasłaniają dostęp światła do powierzchni ogniwa?

 • około 2%
 • około 5%
 • około 10%
 • w ogóle nie zasłaniają
odpowiedź

14. Kiedy mówimy o energetyce rozproszonej?

 • w przypadku produkcji energii elektrycznej w skali mikro
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej na farmach wiatrowych
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej z płytkiej geotermii
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej ze spalania biomasy
odpowiedź

15. Jakie pierwiastki wchodzą w skład CIS?

 • kobalt, iryd, siarka
 • miedź, ind, siarka
 • miedź, ind, antymon
 • miedź, ind, selen
odpowiedź

16. Jakie pierwiastki wchodzą w skład CIGS?

 • kobalt, iryd, glin, siarka
 • miedź, ind, glin, siarka
 • miedź, ind, glin, antymon
 • miedź, ind, gal, selen
odpowiedź

17. Ogniwa PV wykonane z tellurku kadmu realizuje się w technologii:

 • monokrystalicznej
 • polikrystalicznej
 • cienkowarstwowej
 • grubowarstwowej
odpowiedź

18. Ogniwa organiczne OPV są wykonane:

 • z CuInGaSe2
 • z CdTe
 • z CdS
 • z polimerów
odpowiedź

19. DCCS to ogniwa:

 • polimerowe
 • barwnikowe
 • amorficzne
 • polikrystaliczne
odpowiedź

20. CaTiO3 to:

 • polimer
 • CIS
 • CIGS
 • perowskit
odpowiedź

21. Co oznacza system BIPV?

 • niezależny system fotowoltaiczny
 • sprzężony system fotowoltaiczny
 • moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem
 • oznacza instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu lub na ścianie budynku
odpowiedź

22. Co oznacza system BAPV?

 • niezależny system fotowoltaiczny
 • sprzężony system fotowoltaiczny
 • moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem
 • oznacza instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu lub na ścianie budynku
odpowiedź

23. W akumulatorach żelowych, w postaci żelu jest:

 • elektroda dodatnia
 • elektroda ujemna
 • osłona elektrod
 • elektrolit
odpowiedź

24. W akumulatorach AGM:

 • elektrolit jest skupiony w separatorach, stanowiących maty z włókna szklanego
 • elektroda dodatnia jest umieszczona w separatorze wykonanym z włókna szklanego
 • elektroda ujemna jest umieszczona w separatorze wykonanym z włókna szklanego
 • obie elektrody są umieszczone w separatorze wykonanym z włókna szklanego
odpowiedź

25. Moc całego łańcucha modułów fotowoltaicznych, połączonych jak na rysunku, wynosi:

 • 19 W
 • 57 W
 • 69 W
 • 95 W
odpowiedź

26. Moc całego łańcucha modułów fotowoltaicznych, połączonych jak na rysunku, wynosi:

 • 3 W
 • 21 W
 • 27 W
 • 45 W
odpowiedź

27. Zestaw fotowoltaiczny zawiera dwa moduły fotowoltaiczne, regulator ładowania oraz dwa akumulatory o napięciu 12 V każdy. Aby zasilać tym zestawem urządzenia o znamionowym napięciu zasilania równym 12 V (DC), należy połączyć:

 • moduły szeregowo
 • moduły szeregowo
 • akumulatory szeregowo
 • akumulatory równolegle
odpowiedź

28. Na której części dachu należy zamontować instalację fotowoltaiczną?

 • tylko D
 • tylko B
 • A+B+C
 • A+D+C
odpowiedź

29. Diody bocznikujące w instalacji fotowoltaicznej są montowane zazwyczaj:

 • w puszce przyłączeniowej modułu fotowoltaicznego
 • w rozdzielnicy DC
 • w rozdzielnicy DC
 • pomiędzy modułami
odpowiedź

30. Do ochrony modułów fotowoltaicznych, połączonych w równoległe łańcuchy, przed prądem zwarciowym stosuje się:

 • wyłączniki różnicowoprądowe
 • bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV
 • ograniczniki przepięć
 • ograniczniki przepięć
odpowiedź

31. Podczas montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu pokrytym dachówką

 • łaty
 • kontrłaty
 • murłaty
 • krokwi
odpowiedź

32. Jaką moc osiągnie łańcuch fotowoltaiczny, składający się z 10 modułów połączonych szeregowo (UOC = 35 V, ISC = 10 A), w warunkach STC, po połączeniu przewodu (+) z przewodem (-) ?

 • 350 W
 • 3500 W
 • 0 W
 • wyprodukowana moc zależy od mocy falownika
odpowiedź

33. Jakie napięcie powstanie na zaciskach poniższej instalacji fotowoltaicznej a jakie będzie natężenie prądu płynącego w obwodzie, po podłączeniu instalacji do odbiornika?

 • 6 V, 3 A
 • 6 V, 9 A
 • 18 V, 9 A
 • 18 V, 3 A
odpowiedź

34. Jakie napięcie powstanie na zaciskach poniższej instalacji fotowoltaicznej a jakie będzie natężenie prądu płynącego w obwodzie, po podłączeniu instalacji do odbiornika?

 • 6 V, 3 A
 • 6 V, 9 A
 • 18 V, 3 A
 • 18 V, 9 A
odpowiedź

35. Moc modułu fotowoltaicznego o powierzchni 0,8 m2 i sprawności 20%, przy natężeniu promieniowania słonecznego wynoszącym 700 W/m2 wynosi:

 • 224 W
 • 112 W
 • 200 W
 • 150 W
odpowiedź

36. Urządzenie pomiarowe, oznaczone na schemacie znakiem zapytania, pozwala zmierzyć:

 • prąd zwarcia modułu fotowoltaicznego
 • napięcie modułu fotowoltaicznego
 • rezystancję wejściową regulatora napięcia
 • stan naładowania akumulatora
odpowiedź

37. Z charakterystyki prądowo-napięciowej modułu fotowoltaicznego wynika, że największą moc uzyska się, gdy:

 • I = 1,875 A i U = 24 V
 • I = 1,875 A i U = 19 V
 • I = 1,75 A i U = 19 V
 • I = 1,75 A i U = 24 V
odpowiedź

38. Współczynnik wypełnienia modułu, o charakterystyce przedstawionej poniżej, wynosi:

 • 65 %
 • 69 %
 • 74 %
 • 85 %
odpowiedź

39. Którym przyrządem można zmierzyć natężenie promieniowania słonecznego w W/m2 ?

 • termoparą
 • luksomierzem
 • pyranometrem
 • pirometrem
odpowiedź

40. Dla zapewnienia mocy modułów fotowoltaicznych 6 kWp, w warunkach STC, przy sprawności wynoszącej 19,5%, ich powierzchnia powinna wynosić:

 • około 25 m2
 • około 31 m2
 • około 37 m2
 • około 42 m2
odpowiedź

41. Przewód ochronno-neutralny w układzie sieci TN-C oznaczony jest literami:

 • N
 • PE
 • PEN
 • PEL1
odpowiedź

42. W którym układzie sieciowym oddzielnie jest prowadzony przewód ochronny PE i oddzielnie przewód neutralny N:

 • TT
 • TN-C
 • TN-S
 • TI
odpowiedź

43. Instalacja fotowoltaiczna usytuowana w Polsce o mocy zainstalowanej wynoszącej 10 000 WP, wytworzy rocznie w optymalnych warunkach około:

 • 1000 Wh/rok
 • 1000 kWh/rok
 • 10 000 Wh/rok
 • 10 MWh/rok
odpowiedź

44. Optymalna strefa montażu modułu fotowoltaicznego powinna zawierać się w zakresie od krawędzi dłuższego boku L modułu w odległości:

 • większej niż 0,5 długości „L”
 • mniejszej niż 0,125 długości „L”
 • większej niż 0,125 ,,L", a mniej niż 0,25 „L”
 • nie ma to znaczenia
odpowiedź

45. Pojedyncze monokrystaliczne ogniwo krzemowe, o wymiarach 156 mm x 156 mm wytwarza moc maksymalną około:

 • 0,05 W
 • 0,5 W
 • 5 W
 • 50 W
odpowiedź

46. Roczny uzysk energii z 1m2 instalacji fotowoltaicznej, w Polsce, w płaszczyźnie poziomej, wynosi około:

 • 500 kWh/rok
 • 1000 kWh/rok
 • 5 000 kWh/rok
 • 10 000 kWh/rok
odpowiedź

47. Krzem monokrystaliczny jest:

 • zbiorem kryształów stopionych w jeden twór
 • jednym kryształem o uporządkowanej strukturze
 • proszkiem krzemowym zlepionym w pojedynczy kryształ
 • jest luźnym proszkiem
odpowiedź

48. Jaką barwę ma ogniwo wykonane z krzemu polikrystalicznego?

 • jest jasnoniebieskie, z wyraźnymi granicami kryształów, widocznych przy różnych kątach patrzenia
 • jest zielonkawe , z wyraźnymi granicami kryształów
 • jest ciemnogranatowe bez widoku struktury kryształu
 • jest ciemnogranatowe z widoczną strukturą kryształów
odpowiedź

49. Co to jest moduł fotowoltaiczny?

 • moduł to inna nazwa panelu
 • moduł to inna nazwa ogniwa
 • moduł to urządzenie składające się z ogniw
 • moduł to cała instalacja na dachu
odpowiedź

50. Co się stanie jeżeli w module zostaną zwarte przewody „+” i „-” ?:

 • nic się nie stanie
 • dojdzie do uszkodzenia modułu
 • zwiększymy moc modułu
 • łuk elektryczny zniszczy złącze MC4
odpowiedź

51. Kiedy mówimy o energetyce rozproszonej?

 • w przypadku produkcji energii elektrycznej w skali mikro
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej na farmach wiatrowych
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej z płytkiej geotermii
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej ze spalania biomasy
odpowiedź

52. Jakie pierwiastki wchodzą w skład CIS?

 • kobalt, iryd, siarka
 • miedź, ind, siarka
 • miedź, ind, antymon
 • miedź, ind, selen
odpowiedź

53. Przez rozkład silanu uzyskuje się:

 • krzem amorficzny
 • krzem mikrokrystaliczny
 • krzem polikrystaliczny
 • krzem monokrystaliczny
odpowiedź

54. Ogniwa organiczne OPV są wykonane:

 • z CuInGaSe2
 • z CdTe
 • z CdS
 • z polimerów
odpowiedź

55. DCCS to ogniwa:

 • polimerowe
 • barwnikowe
 • amorficzne
 • polikrystaliczne
odpowiedź

56. Która z poniższych instalacji, zgodnie z ustawą o OZE, jest instalacją hybrydową?

 • instalacja fotowoltaiczna „on-grid” połączona z instalacją „off-grid”
 • instalacja fotowoltaiczna „on-grid” połączona z turbiną wiatrową
 • farma fotowoltaiczna złożona z co najmniej 1000 modułów
 • farma wiatrowa złożona z co najmniej 10 turbin wiatrowych
odpowiedź

57. Co oznacza system BAPV?

 • niezależny system fotowoltaiczny
 • sprzężony system fotowoltaiczny
 • moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem
 • oznacza instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu lub na ścianie budynku
odpowiedź

58. Z jakiego materiału są wykonane elektrody klasycznego akumulatora kwasowego?

 • Pb, PbO2
 • Se, SeO2
 • Zn, ZnO2
 • Sn, SnO2
odpowiedź

59. Regulator ładowania PWM:

 • reguluje częstotliwość impulsów aby zoptymalizować proces ładowania
 • reguluje szerokość impulsów aby zoptymalizować proces ładowania
 • reguluje wartość napięcia modułów
 • reguluje szerokość impulsów napięcia modułów
odpowiedź

60. Na czym polega proces ekstruzji aluminium?

 • na pokrywaniu powierzchni profilów warstwą antykorozyjną
 • na wyciskaniu profilów aluminiowych
 • na utwardzaniu powierzchni profilów
 • na trawieniu strefowym profilów
odpowiedź

61. Instalacja elektryczna współpracująca z urządzeniami energetyki odnawialnej może być przyjęta do eksploatacji po:

 • wyrażeniu zgody przez Urząd Dozoru Technicznego
 • stwierdzeniu kompletności dokumentacji technicznej
 • przeprowadzeniu kontroli instalacji elektrycznej przez zakład energetyczny
 • przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Regulacji Energetyki
odpowiedź

62. Wskaż informator cenowy, z którego można pozyskać aktualne informacje dotyczące czynników produkcji budowlanej na bieżący kwartał danego roku.

 • Cenbud
 • Infobud
 • Infoargbud
 • Sekocenbud
odpowiedź

63. Czy monter realizujący instalację PV jest narażony na porażenie prądem elektrycznym?

 • nie, bo moduł PV nie jest pod napięciem,
 • nie, bo napięcie występuje tylko za falownikiem,
 • tak, bo moduł jest pod napięciem, a panel może być pod wysokim napięciem,
 • tak, ale jest to napięcie dotykowe dopuszczalne.
odpowiedź

64. W jaki sposób można spowodować zatrzymanie produkcji energii przez moduł PV?

 • należy uziemić przewody modułu,
 • należy zaizolować przewody modułu taśmą dielektryczną,
 • należy odłączyć moduł od falownika,
 • należy odłączyć moduł od falownika,
odpowiedź

65. Kto to jest prosument?

 • to osoba inwestująca w energię odnawialną
 • to każdy odbiorca końcowy energii elektrycznej, który kupuje energię elektryczną z sieci a także ją wytwarza w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na własne potrzeby
 • to przedsiębiorca, wykorzystujący wytworzoną w mikroinstalacji energię, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 • to osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła
odpowiedź

66. CaTiO3 to:

 • polimer
 • CIS
 • CIGS
 • perowskit
odpowiedź

67. Co oznacza współczynnik FF dla ogniw fotowoltaicznych?

 • jest to współczynnik mocy
 • jest to współczynnik sprawności
 • jest to współczynnik wypełnienia
 • jest to współczynnik częstotliwości
odpowiedź

68. W klasycznych akumulatorach kwasowych elektrolitem jest:

 • roztwór kwasu solnego
 • roztwór kwasu azotowego
 • roztwór kwasu siarkowego
 • roztwór kwasu fosforowego
odpowiedź

69. Gdzie montuje się mikrofalowniki?

 • w rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej po stronie DC
 • w rozdzielnicy budynku
 • na strychu, pod instalacją
 • bezpośrednio pod modułem
odpowiedź

70. Wskaż poprawny wzór opisujący prawo Ohma:

 • U = I / R
 • I = U * R
 • R= I / U
 • U = I * R
odpowiedź

71. W pochmurny, zimowy dzień, do powierzchni modułu fotowoltaicznego dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu:

 • 50 W/m2
 • 500 W/m2
 • 5000 W/m2
 • 50000 W/m2
odpowiedź

72. 1 µA to:

 • 0,1 A
 • 0,001 A
 • 0,000 001 A
 • 0,000 000 001 A
odpowiedź

73. Moc czynną prądu przemiennego określa się wzorem:

 • P = U · I · sin φ
 • P = U · I · cos φ
 • P = U · I · tg φ
 • P = U · I · ctg φ
odpowiedź

74. Napięcie w sieci elektroenergetycznej o wartości 230 V oznacza wartość:

 • średnią
 • chwilową
 • skuteczną
 • maksymalną
odpowiedź

75. Wyłącznik różnicowo-prądowy działa w oparciu o:

 • prawo Ohma
 • pierwsze prawo Kirchhoffa
 • prawo Graetz’a
 • prawo Fouriera
odpowiedź

76. Prosument wprowadził do sieci nadwyżkę energii elektrycznej, wyprodukowanej w instalacji elektrycznej. W ramach obowiązującego systemu może ją odebrać:

 • w ciągu 365 dni od daty ostatniego odczytu rozliczeniowego
 • w ciągu 6 miesięcy od daty ostatniego odczytu rozliczeniowego
 • zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym, określonym w umowie
odpowiedź

77. Dane katalogowe modułu fotowoltaicznego, podane przez producenta, zostały zapisane jako: Umax = 39,7 V; Imax = 6,7 A; Me = 1000 W/m2; A = 1,66 m2. Sprawność modułu PV obliczona na podstawie tych danych wynosi:

 • η = 18,7 %
 • η = 16 %
 • η = 15,2 %
odpowiedź

78. Prosument, który posiada instalację fotowoltaiczna o mocy 6 kWP wprowadził do sieci elektroenergetycznej 500 kWh energii elektrycznej.W ramach obowiązującego systemu rozliczeń (tzw. net-meteringu) może on odebrać z sieci:

 • 350 kWh
 • 400 kWh
 • 500 kWh
odpowiedź

79. Jaki powinien być stopień ochrony (IPXX) falowników montowanych na zewnątrz pomieszczeń?

 • min IP33
 • min IP45
 • min IP65
odpowiedź

80. Dla modułu o parametrach (w warunkach STC): PMPP = 240 Wp, UMPP = 30V, IMPP = 8A, UOC = 40V; ISC = 8,7A, ßT = - 0,3 %/st.C. Napięcie obwodu otwartego w temperaturze +15 °C wyniesie:

 • 41,2V
 • 38,8V
 • 32V
odpowiedź

81. Instalacja połączonych szeregowo 12 modułów fotowoltaicznych o parametrach znamionowych U = 29 V, I = 12 A, wytworzy w ciągu roku energię elektryczną, która wytworzy około: (zakładamy, że 1 W mocy modułu dostarczy w ciągu roku 1 kWh energii)

 • 3696 kWh
 • 4176 kWh
 • 3969 kWh
odpowiedź

82. Jaką sumaryczną moc otrzymamy z 10 szeregowo połączonych modułów, o tym samym UOC, z których tylko jeden ma moc 237,5 W a pozostałe po 250 W?

 • 9 x 250 W + 237,5 W
 • 10 x 237,5 W
 • 10 x 250 W
odpowiedź

83. Ogniwa wykonane w technologii HJT zawierają:

 • struktury cienkowarstwowe wykonane z krzemu amorficznego
 • struktury cienkowarstwowe wykonane z tellurku kadmu
 • struktury cienkowarstwowe wykonane z arsenku galu
odpowiedź

84. Który z bezpieczników zadziała najszybciej?

 • o charakterystyce A
 • o charakterystyce B
 • o charakterystyce C
odpowiedź

85. W var-ach wyraża się moc:

 • czynną
 • bierną
 • pozorną
odpowiedź

86. Jaka jest maksymalna wartość napięcia w instalacji jednofazowej, zakładając zerową tolerancję odchyłu napięcia?

 • 220 V
 • 230 V
 • 325 V
odpowiedź

87. Ile trwa jeden okres przebiegu napięcia sieciowego w Polsce?

 • 50 Hz
 • 60 Hz
 • 20 ms
odpowiedź

88. Jaki element jest kompensatorem mocy biernej indukcyjnej?

 • rezystor
 • kondensator
 • dławik
odpowiedź

89. W sieci TT:

 • punkt neutralny transformatora nie jest połączony z ziemią
 • wszystkie odbiorniki są połączone z ziemią poprzez sieć zasilającą
 • każde urządzenie odbiorcze jest osobno połączone z ziemią
odpowiedź

90. Wyłącznik różnicowoprądowy zawiera:

 • przekładnik Faraday’a
 • przekładnik Ferrantiego
 • przekładnik Fermiego
odpowiedź

91. Faza L1 odpowiada dawnej fazie:

 • T
 • R
 • S
odpowiedź

92. W warunkach ekstremalnego zagrożenia (sauna, basen), napięcie dotykowe dopuszczalne dla prądu stałego wynosi:

 • 30 V
 • 3 V
 • 0,3 V
odpowiedź

93. Średnia wartość rezystancji ciała człowieka w warunkach normalnych wynosi:

 • 1 Ω
 • 1 kΩ
 • 1 MΩ
odpowiedź

94. Ze wzrostem temperatury ogniwa:

 • ISC szybko rośnie
 • ISC szybko maleje
 • ISC prawie się nie zmienia
odpowiedź

95. Jaką sumaryczną moc otrzymamy z 10 równolegle połączonych modułów, o tym samym ISC, z których jeden ma moc 200 W a pozostałe 9 po 300 W?

 • 200 W + 9 x 300 W
 • 10 x 200 W
 • 10 x 300 W
odpowiedź

96. IMPP jest:

 • mniejszy od ISC
 • równy ISC
 • większy od ISC
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne dla Instalatorów Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Egzamin UDT fotowoltaika

Egzamin UDT z fotowoltaiki zakończony pozytywnym wynikiem jest niezbędny do otrzymania certyfikatu uprawniającego do wykonywania obowiązków instalatora Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV/OZE.

Pozytywny wynik egzaminu UDT z fotowoltaiki jest możliwy, dzięki odpowiedniemu opracowaniu pytań dla Instalatorów Systemów Paneli Fotowoltaicznych. Ośrodek Szkolenia Zawodowego “Omega” przygotował dla kursantów pytania i odpowiedzi z zakresu Systemów Paneli Fotowoltaicznych, które ułatwią naukę wszystkim uczestnikom konkursu.

Ważność certyfikatu dla instalatora fotowoltaiki to 5 lat.

Jak wygląda egzamin fotowoltaika?

Certyfikat otrzymuje instalator, który ukończył egzamin UDT z fotowoltaiki z wynikiem pozytywnym. Każdy egzamin UDT dot. fotowoltaiki składa się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Wszystkie zadania dotyczą problemów pracy instalatora fotowoltaiki.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.