Szkolenie do egzaminuw zakresie certyfikowanych instalatorów PV

Szczegóły

Najbliższy kurs 12.02.2021

Zapisz się na kurs

Instalator Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Pytania egzaminacyjne dla Instalatorów Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. W jakim terminie, po ukończeniu szkolenia podstawowego, należy złożyć egzamin przed UDT?

 • nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
 • nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego
odpowiedź

2. Jeżeli instalator zainstaluje system fotowoltaiczny niezgodnie z przepisami, to:

 • Prezes UDT nakłada karę finansową do 1 mln złotych
 • Prezes UDT kieruje instalatora na egzamin
 • Prezes UDT kieruje instalatora na szkolenie podstawowe
 • Prezes UDT cofa wydany certyfikat
odpowiedź

3. Czy niezasłonięty, montowany przez instalatora moduł, jest pod napięciem?

 • nie jest
 • jest
 • nie jest, bo nie został podłączony do falownika
 • nie jest, bo nie został obciążony
odpowiedź

4. Czy monter realizujący instalację PV jest narażony na porażenie prądem elektrycznym?

 • nie, bo moduł PV nie jest pod napięciem
 • nie, bo napięcie występuje tylko za falownikiem
 • tak, bo moduł jest pod napięciem, a panel może być pod wysokim napięciem
 • tak, ale jest to napięcie dotykowe dopuszczalne
odpowiedź

5. Jaki jest bezpieczny odstęp pomiędzy elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji fotowoltaicznej?

 • nie ma to istotnego znaczenia
 • każdy odstęp jest bezpieczny
 • co najmniej 0,5 m
 • co najmniej 10 m
odpowiedź

6. Co może spowodować zacienienie pojedynczych ogniw modułu?

 • nie ma to znaczenia dla pracy modułu
 • każde ogniwo pracuje samodzielnie
 • mogą powstać „hot spoty”
 • maleje napięcie pojedynczego ogniwa
odpowiedź

7. Za energię elektryczną, wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, prosument może odebrać:

 • 0,6 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,7 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,8 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
 • 0,9 kWh za 1 kWh oddaną do sieci
odpowiedź

8. Napięcie spolaryzowanego złącza p-n w ogniwie fotowoltaicznym wynosi:

 • 0,6 V
 • 6 V
 • 30 V
 • 60 V
odpowiedź

9. Wraz ze wzrostem mocy promieniowania słonecznego w ogniwie fotowoltaicznym wzrasta:

 • napięcie w punkcie pracy
 • rezystancja wewnętrzna ogniwa
 • moc ogniwa
 • częstotliwość
odpowiedź

10. Metodą Czochralskiego produkuje się krzem:

 • monokrystaliczny
 • polikrystaliczny
 • amorficzny
 • mikrokrystaliczny
odpowiedź

11. Krzem polikrystaliczny jest:

 • zbiorem kryształów o różnej wielkości, zlepionych krzemem amorficznym
 • jednym kryształem o uporządkowanej strukturze
 • proszkiem krzemowym zlepionym w pojedynczy kryształ
 • jest luźnym proszkiem
odpowiedź

12. Jaki skutek wywołuje efekt Staeblera-Wrońskiego (SWE) w krzemowych ogniwach amorficznych?

 • wydajność spada w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy o 10-30%
 • wydajność chwilowo rośnie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy pracy o 10-30%
 • powstaje duża ilość „hot spotów”
 • powstają duże skoki napięcia
odpowiedź

13. W jakim procencie elektrody systemu ALL BACK CONTACT zasłaniają dostęp światła do powierzchni ogniwa?

 • około 2%
 • około 5%
 • około 10%
 • w ogóle nie zasłaniają
odpowiedź

14. Kiedy mówimy o energetyce rozproszonej?

 • w przypadku produkcji energii elektrycznej w skali mikro
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej na farmach wiatrowych
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej z płytkiej geotermii
 • w przypadku produkcji energii elektrycznej ze spalania biomasy
odpowiedź

15. Jakie pierwiastki wchodzą w skład CIS?

 • kobalt, iryd, siarka
 • miedź, ind, siarka
 • miedź, ind, antymon
 • miedź, ind, selen
odpowiedź

16. Jakie pierwiastki wchodzą w skład CIGS?

 • kobalt, iryd, glin, siarka
 • miedź, ind, glin, siarka
 • miedź, ind, glin, antymon
 • miedź, ind, gal, selen
odpowiedź

17. Ogniwa PV wykonane z tellurku kadmu realizuje się w technologii:

 • monokrystalicznej
 • polikrystalicznej
 • cienkowarstwowej
 • grubowarstwowej
odpowiedź

18. Ogniwa organiczne OPV są wykonane:

 • z CuInGaSe2
 • z CdTe
 • z CdS
 • z polimerów
odpowiedź

19. DCCS to ogniwa:

 • polimerowe
 • barwnikowe
 • amorficzne
 • polikrystaliczne
odpowiedź

20. CaTiO3 to:

 • polimer
 • CIS
 • CIGS
 • perowskit
odpowiedź

21. Co oznacza system BIPV?

 • niezależny system fotowoltaiczny
 • sprzężony system fotowoltaiczny
 • moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem
 • oznacza instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu lub na ścianie budynku
odpowiedź

22. Co oznacza system BAPV?

 • niezależny system fotowoltaiczny
 • sprzężony system fotowoltaiczny
 • moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem
 • oznacza instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu lub na ścianie budynku
odpowiedź

23. W akumulatorach żelowych, w postaci żelu jest:

 • elektroda dodatnia
 • elektroda ujemna
 • osłona elektrod
 • elektrolit
odpowiedź

24. W akumulatorach AGM:

 • elektrolit jest skupiony w separatorach, stanowiących maty z włókna szklanego
 • elektroda dodatnia jest umieszczona w separatorze wykonanym z włókna szklanego
 • elektroda ujemna jest umieszczona w separatorze wykonanym z włókna szklanego
 • obie elektrody są umieszczone w separatorze wykonanym z włókna szklanego
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne dla Instalatorów Systemów Paneli Fotowoltaicznych PV / OZE