4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

Jak sprawdzić uprawnienia na wózek?

Istnieje kilka rodzajów uprawnień na wózki. Na przestrzeni lat zmieniały się wzory uprawnień jak i jednostki które mogły takie zaświadczenia wystawiać. Kiedyś były papierowe książeczki, potem wprowadzone zostały plastikowe dyskietki. Jak zatem sprawdzić nasze uprawnienia na wózki? Kto wydał uprawnienia na wózek? Czy certyfikat jest nadal ważny?

Sprawdzanie uprawnień na wózek. Kiedy uprawnienie jest ważne?

Do 2018r można było pracować na wózku widłowym mając zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego, albo posiadając zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/zezwolenie na pracę na wózku wystawione przez zakład pracy lub ośrodek szkolenia zawodowego. Na tą chwilę, jeśli ktoś posiada imienne zezwolenie na używanie wózka w danej firmie, lub zaświadczenie wydane przez ośrodek szkolenia zawodowego, może pracować na wózku jednak musi spełnić kilka wymagań :

  • zaświadczenie musiało zostać wydane przed sierpniem 2018r
  • od momentu wydania zaświadczenia do chwili obecnej pracownik pracuje dalej w tej samej firmie
    w takiej sytuacji owe zaświadczenia będą ważne w określonych poniżej datach (w zależności kiedy zostało wydane zaświadczenie). W obwieszczeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czytamy, iż:


§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1)wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Jeśli natomiast chcielibyśmy zmienić pracę, zatrudnić w nowej firmie, każdy pracodawca będzie wymagał już nowych uprawnień, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli posiadamy właśnie takie uprawnienia UDT, i zostało one wydane przed 1 czerwca 2019 r, prawdopodobnie na rewersie tego zaświadczenia nie będziemy mieli wpisanej daty ważności. W takiej sytuacji wszystkie takie zaświadczenia bez wpisanej daty ważności są aktualne do 1 stycznia 2024r. Przed tą datą należy złożyć wniosek do UDT o przedłużenie ważności zaświadczenia. Jak natomiast sprawdzić uprawnienia UDT np. do obsługi wózków jeżeli są wydane po 1 czerwca 2019r? Na odwrocie zaświadczenia będzie widoczne pole „Ważne do”. To jest właśnie data ważności naszych zaświadczeń. I podobnie jak w poprzednim przykładzie, przed minięciem daty ważności naszych zaświadczeń należy złożyć wniosek do UDT o przedłużenie ważności.

Jeżeli jesteś pracodawcą, masz podejrzenia co do rzetelności certyfikatu i chcesz sprawdzić czy uprawnienia które okazuje kandydat na operatora są oryginalne, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału UDT.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.