4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Kary za nieprzestrzeganie przepisów F-gazowych i SZW

Z naszych wcześniejszych artykułów już pewnie doskonale znacie polską ustawę o F-gazach, uchwaloną 15 maja 2015 r. (DzU 2015.881). Przepisy tej ustawy dotyczą około 95% urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w Polsce, czyli sprzętu działającego na syntetycznych czynnikach chłodniczych, w tym HFC, freonach CFC i HCFC.

Przepisy dotyczące F-gazów

Ustawa wchodziła w życie w trzech fazach w roku 2015. Dokładnie od grudnia 2015 r. obowiązuje ona w pełni.

Należy jednak pamiętać, że kluczowe postanowienia dotyczące powinności użytkowników (tzw. operatorów) urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy obowiązują już od 8 lat. Jest to wynikiem bezpośredniego obowiązywania unijnej legislacji dotyczącej HFC, HCFC i CFC we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Dlatego też, jeśli przestrzegamy prawa unijnego, powinniśmy niezwłocznie wdrożyć wszystkie zapisy rodzimej ustawy oraz europejskich rozporządzeń, które są już obowiązujące, nie oczekując na wymienione terminy. Istnieją przepisy karne za nieprzestrzeganie części przepisów F-gazowych (HFC) i SZWO (HCFC i CFC) od 24 września 2015 r. oraz od 24 grudnia 2015 r. Krótki okres „vacatio legis” ma umożliwić uporządkowanie dokumentacji i procedur przedsiębiorstwa związanych z użyciem F-gazów i SZWO w procesach chłodzenia i klimatyzacji. Pozwala również na dopracowanie i wydanie niezbędnych aktów wykonawczych oraz organizację systemu certyfikacji pod egidą Urzędu Dozoru Technicznego.

Ważne jest, aby poznać treść polskiej ustawy o F-gazach i unijnych rozporządzeń, zwłaszcza jeśli planujemy uzyskać certyfikat personalny lub działamy jako operatorzy urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ustawa jest jednak trudna w odczytaniu ze względu na liczne odnośniki do innych przepisów i rozporządzeń, które również zawierają odesłania do kolejnych dokumentów. Dodatkowo, należy oddzielić przepisy niezwiązane z chłodnictwem i klimatyzacją, dotyczące innych branż. Czytanie tej ustawy może być wymagające i czasochłonne dla zapracowanego człowieka.

W celu wspierania przestrzegania prawa F-gazowego, dokładnie przeanalizowaliśmy Rozdział 11 ustawy, który zawiera informacje o administracyjnych karach pieniężnych. Wszelkie nieprzestrzeganie przepisów dotyczących F-gazy i SZWO może skutkować sankcjami finansowymi, dlatego zalecamy zaznajomienie się z prawem dotyczącym F-gazów oraz odpowiednie wdrożenie zapisów ustawy.

Wysokość kary za naruszenie przepisów

Kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych mogą wynosić od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

W przypadku podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczących ilości importowanych, wytworzonych, sprzedanych, zużytych lub odzyskanych substancji zubożających warstwę ozonową lub f-gazów, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Możliwe jest również nałożenie sankcji w postaci wyłączenia z rejestracji w prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku działań wbrew przepisom, takim jak import, wytwórczość, uwalnianie do obrotu, eksport lub inne działania związane z substancjami zubożającymi warstwę ozonową lub f-gazami.

Działając niezgodnie z prawem dotyczącym substancji F-gazowych oraz SZWO musimy liczyć się z karami finansowymi jak i również karami pozbawienia wolności.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o F-gazach? Sprawdź szkolenia F-gazy!

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.