4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Kompensacja mocy biernej – na czym polega?

W przypadku prądu przemiennego – inaczej niż w przypadku prądu stałego – relacje pomiędzy natężeniem prądu a napięciem a także relacje pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną, należy rozpatrywać wyłącznie wektorowo. Ze względu na występowanie przesunięć fazowych, aparat stricte arytmetyczny jest zbyt wąski.

Z wykresu wynika, że cos φ jest stosunkiem mocy czynnej do pozornej i nazywamy go współczynnikiem mocy. Stosunek między pobieranymi mocami (oprócz współczynnika mocy cos φ) jest przedstawiany również jako
tg φ, czyli stosunek mocy biernej do mocy czynnej:

tg φ = Q/P

Całkowitą moc użyteczną, czyli moc czynną, dostarcza się do odbiorców za pomocą sieci zasilającej, co zawsze powoduje powstawanie strat energetycznych w urządzeniach wytwórczych oraz przesyłowych. Straty te są związane z wydzielaniem się ciepła w kablach energetycznych, transformatorach, przekształtnikach, dzielnikach itp.

 

Kompensacja mocy biernej

Mocy biernej nie należy przesyłać od wytwórcy do odbiorcy, ponieważ powoduje to powstawanie dodatkowych strat oraz zmniejsza możliwości przesyłowe energii elektrycznej czynnej. Pobór mocy biernej można wyeliminować na miejscu, u odbiorcy energii. Realizuje się to przez włączenie dodatkowego urządzenia obciążającego mocą bierną, o przeciwnym charakterze, niż pierwotnie pobierana. Zabieg ten nosi nazwę kompensacji mocy biernej.

 

 

Kompensacja mocy biernej a dostawcy energii

Dostawcy energii zarabiają na dostarczonej do odbiorcy energii czynnej. Zatem, zależy im, aby mogli przesyłać jak największą ilość tej energii, przy jak najmniejszych stratach. Straty powstałe z powodu występowania energii biernej u odbiorcy energii elektrycznej, zakłady energetyczne rekompensują sobie, obciążając swojego klienta dodatkowymi opłatami.

Bilans po złączeniu mocy biernej pojemnościowej

Wykres wektorowy pokazuje zmianę położenia wektora mocy pozornej S względem wektora mocy czynnej P. Moc bierna indukcyjna (QL),
skierowana pionowo w górę, została w części skompensowana przez kondensatory. W wyniku tego, zmalała moc bierna indukcyjna, zmniejszyła się wartość kąta przesunięcia fazowego φ oraz zmalała wartość tg φ, która jest podstawowym parametrem, analizowanym przez zakład energetyczny.
Identycznie sytuacja wygląda w przypadku kompensacji mocy biernej pojemnościowej. W tym przypadku, elementami kompensującymi moc bierną pojemnościową, są dławiki, czyli elementy bierne indukcyjne.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.