4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Kto w strukturach firmy powinien posiadać kwalifikacje ŚSEP?

Według Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. poz. 1830 każdemu stanowisku w firmie, w przedsiębiorstwie, odpowiada zakres kompetencji, opisany wymogami poświadczenia uprawnień.

Kto powinien mieć w firmie kwalifikacje ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem osoba upoważniona, to osoba uprawniona, a zatem posiadająca kwalifikacje potwierdzone egzaminem ŚSEP, wyznaczona pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych. Rozporządzenie określa poleceniodawcę, jako osobę upoważnioną, wyznaczoną przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 

Według przepisu koordynujący to osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru. 

Kim jest dopuszczający?

Dopuszczający według Rozporządzenia to osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę i upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych, w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. 

Kierujący zespołem oznacza osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Zespół to co najmniej dwie osoby wykonujące pracę.

Potwierdzenie kwalifikacji jest lekceważone, czasem mylnie argumentowane brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które definiuje osoby, którym nie stawia się wymagań potwierdzania kwalifikacji.

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia, nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:


1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

Cały problem polega na definicjach użytkownika i obsługi. Kodeks Cywilny jednoznacznie rozstrzyga tę kwestię. Jeśli ktoś świadczy usługę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, to niezależnie od parametrów prądowo-napięciowo-mocowych, musi uzyskać potwierdzenie posiadania uprawnień, nawet przy wymianie ogniw w pilocie do sterowania układu elektrycznego.

Tym samym, nie jest ważne, czy kocioł ma moc 1 kW, czy 50 kW, czy napięcie zasilania odbiornika jest jednofazowe, czy trójfazowe. Świadcząc usługę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, musimy posiadać stosowne uprawnienia, zwane sepami. Uzyskanie tych uprawnień jest proste, nieuciążliwe, tanie. Omega z Zabrza pomoże każdemu, aby sprostać wymaganiom przepisów i rynku.

Omega ma szkoleniowców, dydaktyków, inżynierów, którzy pomogą sprostać przepisom, normom, wymaganiom rynku. Po więcej informacji na temat ŚSEP zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów zawodowych, w tym kursów ŚSEP G1, G2 i G3.

PODZIEL SIĘ POSTEM