4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Nowelizacja Ustawy o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową i F-gazach

W dniu 1 sierpnia 2017 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, jak również niektórych innych ustaw. Akt ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw dnia 23 sierpnia tego samego roku – link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1567/1

Głównym powodem wprowadzenia tej nowelizacji była konieczność dostosowania ustawy do nowych przepisów Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczyły wycofanego rozporządzenia WE nr 842/2006, które zostało zastąpione rozporządzeniem UE nr 517/2014. Przyjęte nowe rozwiązania są zgodne z postanowieniami rozporządzenia nr 517/2014 oraz wykonawczymi przepisami Komisji Europejskiej, które są obowiązującymi przepisami wykonawczymi dla tego unijnego rozporządzenia. W zasadzie przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych mają zastosowanie bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak w tym przypadku, niektóre z tych przepisów wymagały odpowiedniego wprowadzenia do krajowych przepisów.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja to:

  • Rozszerzenie obowiązku certyfikacji na nowe urządzenia, takie jak agregaty chłodnicze stosowane w niektórych samochodach ciężarowych z chłodniami oraz we wszystkich przyczepach chłodniczych.
  • Zmiany w obowiązkach producentów substancji (np. pianek) oraz urządzeń (np. chłodniczych i klimatyzacyjnych), obejmujące raportowanie i etykietowanie. Teraz będzie konieczne umieszczanie na etykiecie więcej informacji.
  • Modyfikacja zakresu prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych, a także określenie częstotliwości przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń.
  • Wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla sprzedawców urządzeń niehermetycznie zamkniętych, zawierających fluorowane gazy cieplarnianie oraz sprzedawców fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również dla podmiotów wprowadzających te gazy do obrotu. W przypadku wymienionych urządzeń możliwa będzie ich sprzedaż jedynie po przedstawieniu umowy o instalację takiego urządzenia przez podmiot certyfikowany.

Zmiany w dwóch bazach danych: Centralnym Rejestrze Operatorów oraz Bazie Danych (ze Sprawozdań). Określono nowy zestaw danych wprowadzanych do tych baz.

Przewidziano rozwiązanie, które polega na zamieszczaniu wzorów dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, zamiast publikacji odrębnych rozporządzeń określających te wzory. Wzory te to między innymi Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej.

Rozszerzenie zakresu sankcji nakładanych przez organy kontrolne, takie jak Inspekcja Ochrony Środowiska i Państwowa Straż Pożarna, na przypadki nieprzestrzegania przepisów wynikających z zarówno regulacji krajowych, jak i unijnych. Naruszenia te będą karane administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości od 600 do 30000 zł.

Nowe przepisy, ogólnie rzecz biorąc, wchodzą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem określonych przypadków, które będą obowiązywać w późniejszych terminach, jak określono w projekcie regulacji. Ustawa weszła w życie 23 września 2017 roku. Centralny Rejestr Operatorów został dostosowany do wymogów ustawy przez nas w ciągu 6 miesięcy od daty jej wejścia w życie. Administratorzy kont operatorów zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostosowania bazy.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.