4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Oznaczenia butli gazowych

Sposoby oznaczenia naniesione w sposób trwały na butli (cechowanie buli) wymagane przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

Oznaczenia na butli z gazem

Każdy zbiornik czyli butla musi być w sposób adekwatny do gazu zidentyfikowany za pomocą oznakowania w poczet tych informacji mamy:

 • numer normy technicznej stosowanej do projektowania, konstrukcji, badania lub numer dopuszczenia,
 • znak identyfikacyjny lub stempel jednostki inspekcyjnej,
 • znak identyfikacyjny kraju zatwierdzającego,
 • nazwa gazu lub mieszaniny gazów,
 • symbol ONZ – UN – dla naczyń certyfikowanych symbolem UN,
 • data badania odbiorczego: rok (4 cyfry) / miesiąc (2 cyfry) …spacja… rok (ważności badania),
 • ciśnienie próbne w barach z literą PH – np. PH300BAR,
 • ciśnienie robocze (dla gazów sprężonych i acetylenu) w barach z literą PW np. PW200BAR,
 • masa naczynia próżnego w KG-bez zaworu, kołpaka, masy porowatej do acetylenu, z wyjątkiem naczyń ciśnieniowych przeznaczonych do UN 1965 mieszaniny węglowodorów gazowych skroplonych,
 • minimalna, gwarantowana grubość ścianki naczynia w milimetrach MM – 2 wyjątkiem UN 1965, naczyń o pojemności < 1 litra, butli wykonanych z materiałów kompozytowych,
 • pojemność wodna w litrach [L],
 • maksymalna masa napełnienia i tara naczynia wraz z zamontowanym osprzętem i akcesoriami stosowanymi podczas napełniania lub masa brutto – w przypadku gazów sprężonych napełnianych według masy oraz gazów skroplonych (w KG),
 • identyfikacja gwintu butli (np. 25E) – nie jest wymagana w przypadku UN 1965,
 • znak producenta,
 • numer seryjny ustalony przez producenta w przypadku naczyń stalowych lub naczyń kompozytowych z wykładziną stalową, przeznaczonych do przewozu gazów stwarzających zagrożenie korozją wodorową, litera H wskazuje na zgodność stali,
 • dodatkowe oznaczenia dla butli do acetylenu,
 • oznaczenia nanoszone po przeprowadzeniu badania okresowego z wynikiem pomyślnym.

Mamy nadzieję, iż ta wiedza zdoła przybliżyć temat, który jest nieodzowny przy zdawaniu egzaminu UDT przeprowadzanym po kursie z napełniania butli gazami skroplonymi i sprężonym celem zdobycia uprawnień napełniacza zbiorników. Zapraszamy i oferujemy profesjonalne szkolenia z napełniania butli wszystkimi gazami technicznymi – zespół Ośrodka Szkolenia Zawodowego OMEGA.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.