4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Polityka prywatności i RODO

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018r.ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Bezpieczeństwa (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Świętego Urbana 5 lok. C reprezentowany przez Aleksandrę Drożdżowicz i Damiana Cieślar

2. Informujemy Państwa, że dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:

– rejestracją

– zgłoszeniem do kursu/szkolenia

– prowadzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. z 2017 r. poz. 1632 dokumentacji szkoleniowej w postaci dzienników zajęć, rejestrów oraz ewidencji wydanych zaświadczeń.

– przetwarzaniem w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.oszomega.pl celem uzupełnienia formularza kontaktowego/ zgłoszeniowego.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celach oświatowych wynikających z powyższego rozporządzenia.

4. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych, niż przewidziane przepisami prawa

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji kursu/szkolenia , dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, a po tym czasie zostaną zarchiwizowane, a następnie usunięte.

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści dotyczących swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez pisemnej Państwa zgody.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany.

10.Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi pisemnie do administratora danych bądź drogą mailową na adres oszomega@oszomega.pl, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wiadomość tą wysyłamy jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pana/Pani żadne działanie lub kontakt z ośrodkiem szkoleniowym.

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

    Serwis – serwis internetowy działający pod adresem oszomega.pl

    Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

    Administrator – Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Świętego Urbana 5 lok. C reprezentowany przez Aleksandrę Drożdżowicz i Damiana Cieślar, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

    Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

    Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

    Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


§ 2 RODZAJE COOKIES

    Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

    Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

    Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

    Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.


§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

    Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

    Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

    Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

    Usprawnienie i ułatwienie dostępu do serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

    Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

    Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

– Google Analytics

 

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

    Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

    Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl

    Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

    Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

    Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

    Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

    Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

    Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.