4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – rodzaje i zastosowanie w miejscu pracy

Zasady BHP oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników w miejscu pracy jest bardzo ważnym aspektem, niezależnie od branży. Oprócz znajomości przepisów i pracy zgodnej z zasadami bhp, bardzo ważne jest stosowanie przez pracownika podstawowych środków ochrony indywidualnej. Czym są środki ochrony indywidualnej? Są to przede wszystkim sprzęty, których używa się do ochrony przed zagrożeniem, przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa np. w miejscu pracy. Środki ochrony indywidualnej najczęściej spotykane są w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych, halach czy na budowach. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy między innymi: obuwie ochronne, hełmy, okulary, szelki, amortyzatory oraz kombinezony. Zwykła odzież robocza nie zalicza się do środków ochrony indywidualnej.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej dzieli się na kilka grup:

• środki ochrony kończyn,
• środki ochrony głowy,
• specjalistyczna odzież ochronna,
• środki ochrony twarzy oraz oczu,
• środki ochrony uszu,
• środki ochrony układu oddechowego,
• środki ochrony dedykowane pracy na wysokościach,
• środki ochrony izolujące ciało.

Środki ochrony indywidualnej – zastosowanie

Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest niezbędne w sytuacjach, gdy nie możemy uniknąć lub wyeliminować potencjalnych zagrożeń poprzez polepszenie organizacji pracy w zakładzie oraz wdrożenie środków ochrony zbiorowej. Decyzję o ewentualnym wdrożeniu w zakładzie pracy środków ochrony indywidualnej podejmuje z reguły pracodawca. Przed inwestycją w specjalisty sprzęt, najczęściej wykonuje się ocenę ryzyka i potencjalnego zagrożenia w miejscu pracy.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej to przede wszystkim środki prawne, techniczne i administracyjno-organizacyjne, których zadaniem jest zminimalizowanie zagrożenia zdrowia pracownika w zakładzie pracy. Dedykowane są zarówno do ochrony grupy osób, jak i pojedynczych ludzi. Środki ochrony zbiorowej zabezpieczają przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami, które mogą występować pojedynczo lub łącznie w danym zakładzie pracy. Tego typu rozwiązania, stosowane są między innymi w pomieszczeniach, przy maszynach lub innych urządzeniach technicznych. Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej jest po stronie pracownika, natomiast muszą być one określone przez pracodawcę.

Rodzaje środków ochrony zbiorowej

Do środków ochrony zbiorowej zaliczamy przede wszystkim: środki administracyjno – organizacyjne oraz środki techniczne. Do środków ochrony zbiorowej z zakresu administracyjnego możemy zaliczyć wszystkie akty prawne, wewnętrzne przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy, działania kontrolne, a także przestrzeganie zasad bhp. Środki techniczne, które wchodzą w skład środków ochrony zbiorowej mają na celu ochronę pracownika przed ewentualnymi zagrożeniami pojawiającymi się w środowisku pracy. Możemy tutaj wyróżnić m.in.: oświetlenie ogólne, miejscowe oraz złożone; wentylację i klimatyzację, oddymianie; rozwiązania konstrukcyjne, stosowane w maszynach. Są to przede wszystkim środki, osłony czy urządzenia, które ograniczają dostęp do stref oznaczonych jako niebezpieczne; urządzenia, które wcześnie powstrzymują przemieszczanie się niebezpiecznych elementów; urządządzenia ograniczające uruchomienie elementów niebezpiecznych; środki wpływające na zminimalizowanie naruszenia standardowych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych.

Do środków ochrony zbiorowej możemy zaliczyć także:

  • rusztowania robocze i ochronne,
  • siatki chroniące przed upadkiem z wysokości,
  • balustrady i pomosty robocze.

Dla zapewnienia ochrony miejsca oraz osób znajdujących się w zakładzie pracy warto zadbać o wysokie kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdź dostępne kursy BHP i PPOŻ w ofercie Ośrodka Szkoleniowego Osz Omega: https://www.oszomega.pl/kursy-bhp-i-ppoz/.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.