4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Uprawnienia F-gazowe dla personelu i przedsiębiorstwa

Zakres uprawnień F-gazowych

Każdy instalator klimatyzatorów i pomp ciepła musi posiadać certyfikat F-gazowy, aby móc je legalnie instalować. 

Uprawnienia F-gazowe można podzielić na dwa zakresy. Pierwszy zakres, podstawowy, to certyfikat F-gazowy dla personelu, który daje uprawnienia do montażu, przeglądów, przeglądów i demontażu urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła. Ponadto uprawnienia pierwszej kategorii umożliwiają korzystanie z urządzeń chłodniczych w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach.  

 

Jak uzyskać imienne uprawnienia F-gazowe?

Przede wszystkim należy wybrać akredytowany ośrodek szkoleniowy, który znajduje się w rejestrze Urzędu Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/wykazy/REJ_FGAZ_E.html – pkt 4 i 8.  

Egzamin teoretyczny składa się z  30 pytań wielokrotnego wyboru, które należy rozwiązać poprawnie, nie popełniając więcej niż 7 błędów. Przykładowe pytania egzaminacyjne znajdziesz na naszej stronie: https://www.oszomega.pl/przykladowe-pytania-egzaminacyjne-f-gazy/

Osoby, które zdały egzamin teoretyczny mogą przejść do części praktycznej. Po zdaniu egzaminu poinformujemy odpowiedni Urząd Dozoru technicznego w celu uzyskania zaświadczenia F-gazowego dla pracowników. 

 

Jak uzyskać uprawnienia F-gazowe dla firmy?

Uzyskanie certyfikatu dla firmy wymaga spełnienia 5 warunków. Pierwszy to lutowanie metodą 918, drugi to przejście przez eksploatację i napełnienie zbiornika ciśnieniowego, trzeci warunek to opracowanie procedur F-gazowych do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tzw. dokumentacją firmową, czwartym jest skompletowanie minimalnego wyposażenia technicznego w narzędzia i sprzęt używany przy instalacji, konserwacji lub serwisowania urządzenia, ostatnim warunkiem jest wpłata do Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką. Po przygotowaniu tych 5 elementów należy poinformować UDT o gotowości do przeprowadzenia kontroli w firmie. 

Poniżej znajduje się lista narzędzi i sprzętu wymaganego do kontroli: 

 • elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy,
 • płyny pieniące do wykrywania nieszczelności,
 • zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia,
 • stacja do odzysku czynnika chłodniczego,
 • węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia,
 • pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego lub niższego niż 270 Pa,
 • zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego, waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą,
 • zestaw do lutowania twardego gazowego lub elektrycznego,
 • zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie,
 • obcinarka rolkowa do rur miedzianych,
 • zestaw giętarek do rur miedzianych,
 • zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych,
 • zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skrętnych,
 • przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz,
 • przyrząd do pomiaru temperatury od -20°C do +150 °C o dokładności co najmniej 1°C,
 • szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym,
 • zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową (UV),
 • płyny pieniące do wykrywania nieszczelności narzędzia nanoszenia,
 • środki ochrony indywidualnej w tym: okulary i rękawice ochronne.

Więcej informacji na temat F-gazów można znaleźć na stronie  www.udt.gov.pl/szwo-i-f-gazy

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.