4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Uprawnienia na obsługę maszyn budowlanych i drogowych

Osoby nieposiadające odpowiednich licencji nie mogą pracować jako operatorzy maszyn budowlanych. Nadzór nad praktycznymi egzaminami dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych, a także wydawanie uprawnień, leży w gestii Warszawskiego Instytutu Technologicznego, zgodnie z aktualnymi przepisami. W celu uzyskania uprawnień na obsługę maszyn budowlanych, trzeba spełnić określone kryteria.

Kurs teoretyczny – pierwszy krok do uprawnień na maszyny budowlane

Proces zdobywania licencji rozpoczyna się od kursu teoretycznego dotyczącego obsługi maszyn budowlanych. Po zakończeniu kursu, uczeń musi zdać pisemny egzamin. Kursy teoretyczne dotyczące obsługi maszyn budowlanych są oferowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA z siedzibą w Zabrzu. Kurs wstępny zapewnia teoretyczne uprawnienia w kategoriach takich jak: podnośniki koszowe i pompy do betonu, ciągniki i mniejsze maszyny robót ziemnych (do 4 t), wózki widłowe o udźwigu do 10 ton, walce, rozściełacze i frezarki, mniejsze modele hydraulicznych dźwigów samochodowych (8-18 t). Kurs obsługi dźwigów budowlanych zapewnia teoretyczne uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych oraz dźwigów portowych o udźwigu powyżej 18 ton. Kurs podstawowy zapewnia teoretyczne uprawnienia do obsługi wszystkich kategorii maszyn. Szczegółowe informacje dotyczące kursu podstawowego można uzyskać w szkołach nauki jazdy.

Ćwiczenia praktyczne z obsługi maszyn budowlanych

Jeśli kursant zdał egzamin teoretyczny, może przystąpić do zajęć praktycznych. Ćwiczenia praktyczne dotyczące obsługi maszyn odbywają się w miejscach pracy i są pod nadzorem pracodawców. Trening praktyczny powinien być prowadzony przez doświadczoną osobę z licencją instruktora do obsługi odpowiedniej maszyny budowlanej i odbywać się w miejscu o niewielkiej liczbie osób, eliminując ryzyko wypadków.

Egzamin praktyczny i dokument potwierdzający uprawnienia operatora maszyn budowlanych

Po otrzymaniu potwierdzenia od instruktora o ukończeniu zajęć praktycznych, osoba ubiegająca się o uprawnienia przystępuje do egzaminu praktycznego. Jeśli egzamin zostanie pomyślnie zaliczony, egzaminator wystawia zaświadczenie o zdaniu egzaminu praktycznego. Nad przebiegiem egzaminów czuwają egzaminatorzy mający uprawnienia wydane przez Warszawski Instytut Technologiczny.

Okres ważności uprawnień do obsługi maszyn budowlanych

Wszelkie uzyskane uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych obowiązują do 70. roku życia, z wyjątkiem uprawnień do obsługi dźwigów w kategoriach A, B, D i P, które są ważne przez 10 lat. Aby przedłużyć ważność uprawnień, konieczne jest dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego. Po osiągnięciu 70. roku życia możliwe jest przedłużenie uprawnień na kolejne trzy lata po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.