4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

UTB – Urządzenia transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego (UTB) są niezwykle istotnym wyposażeniem niemal każdego zakładu przemysłowego. Wykorzystywane są w magazynach, zakładach produkcyjnych a także na placach budów a ich obsługa jest możliwa tylko przez odpowiednio przeszkolonych operatorów. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, UTB co to jest?

Urządzenia transportu bliskiego – czym są?

Interesują Cię urządzenia transportu bliskiego, co to znaczy? UTB to urządzenia, których głównym zadaniem jest bezpieczne przemieszczanie ładunków lub osób na krótkich dystansach. Ich typ oraz dokładne przeznaczenie jest zależne przede wszystkim od przestrzeni, w której mają być stosowane. Kilka najpopularniejszych i najważniejszych konstrukcji to:

 • żurawie stacjonarne lub samojezdne – umożliwiają podnoszenie ładunku, wykorzystywane głównie do prac montażowych i przeładunkowych;
 • suwnice – do przemieszczania ładunku zarówno w pionie jak i poziomie, składają się z konstrukcji nośnej, znajdującej się na torach;
 • wyciągarki i wciągarki – dźwignice do pionowego podnoszenia ładunków za pomocą łańcucha lub liny z elementem chwytnym;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe – pojazdy kołowe z napędem silnikowym, wykorzystywane do prac rozładunkowych i załadunkowych w zamkniętej przestrzeni;
 • dźwigi budowlane – potocznie nazywane windami, służą do pionowego przemieszczania ładunków lub ludzi;
 • podesty ruchome jezdne – do przemieszczania osób na stanowisko pracy, znajdujące się na wysokości;
 • schody ruchome – do transportu osób pomiędzy kondygnacjami budynku;
 • chodnik ruchomy – do transportu poziomego;
 • manipulatory – do przenoszenia, obracania i zawieszania ładunków;
 • i inne.

Podstawa prawna dla urządzeń transportu bliskiego

Każde z urządzeń transportu bliskiego podlega dozorowi technicznemu  i regulują to rozporządzenia:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.

Urządzenia transportu bliskiego jak zdobyć uprawnienia?

Obsługa urządzeń transportu bliskiego wymaga posiadanie stosownych kwalifikacji. Są to uprawnienia UDT, które określają kwalifikacje osób w zakresie obsługi urządzeń bliskiego transportu, które podlegają dozorowi technicznemu. Są one przyznawane przez Urząd Dozoru Technicznego po pomyślnie zdanym egzaminie przed komisją UDT.

Uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego mają kategorie, wg których są przyznawane, według załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z 21 maja 2019 r.

Urządzenia transportu bliskiego kursy w Omega

Szeroki wachlarz kursów, przygotowujących do zdania egzaminu UDT, oferuje Ośrodek Szkoleniowy Omega w Zabrzu dla chętnych z całej okolicy. Dzięki doświadczonej kadrze oraz skutecznym metodom nauczania, gwarantuje wysoką zdawalność egzaminów. Są to kursy dające możliwość obsługi urządzenia transportu bliskiego w magazynie lub zakładzie produkcyjnym. Przygotowują również do pracy jako konserwator urządzeń transportu bliskiego UDT. Oto przykładowe szkolenia w ośrodku Omega:

 

Po ukończeniu powyższych szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Omega, kursant jest doskonale przygotowany do egzaminu, a po jego zdaniu eksploatacja urządzeń transportu bliskiego nie stanowi żadnej trudności.

PODZIEL SIĘ POSTEM