4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Wymagania w zakresie transportu i składowania butli oraz zbiorników z gazami skroplonymi i sprężonymi

Istnieje szereg wymagań w zakresie transportu oraz składowania butli, jak i zbiorników z gazami skroplonymi i sprężonymi, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Wymagania napełnialni zbiorników przenośnych oraz ich magazynów

Napełnialnia zbiorników przenośnych oraz magazyny zbiorników przenośnych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych za pomocą ogrodzenia lub oznakowania widoczna tablicą ostrzegawczą w odległości, co najmniej 5 m od:

 • budynku napełnialni zbiorników przenośnych,
 • zbiorników magazynowych,
 • magazynu zbiorników przenośnych.

Tablica powinna zawierać nazwę urządzenia lub instalacji oraz określenie rodzaju napełnianych i magazynowanych gazów. Zbiorniki przenośne napełnione gazami lub opróżnione z gazów winno magazynować się oddzielnie, w oznakowanych pomieszczeniach albo w miejscach składowania, tj. na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem lub w wydzielonym pomieszczeniu.

Wymagania w zakresie magazynowania butli

Do magazynowania butli na otwartej przestrzeni powinny być przeznaczone palety – pojemniki o ażurowej konstrukcji.

Niedopuszczalne jest magazynowanie zbiorników przenośnych:

 • w piwnicach,
 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • w wąskich dziedzińcach,
 • w przejściach dla pieszych, przejazdach, a także w ich pobliżu,
 • w garażach pojazdów,
 • w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 • na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji,
 • niedopuszczalne jest w pomieszczeniach magazynowych zbiorników przenośnych ich napełnianie lub konserwacja.

 

Transport butli i zbiorników – wymagania

Podczas prac załadunkowych, rozładunkowych lub przy transporcie wewnątrzzakładowym należy stosować urządzenia transportowe przystosowane do rodzaju i wymiarów zbiorników przenośnych.
Niedopuszczalne jest, aby podczas prac wyżej wymienionych wykorzystano:

 • stosowanie urządzeń dźwigowych z uchwytem elektromagnetycznym lub chwytakowym,
 • podnoszenie zbiorników przenośnych za zawory.

Transport pojedynczych zbiorników przenoszonych na terenie zakładu powinien odbywać się przy użyciu wózków przeznaczonych do tego celu.
Ręczne przenoszenie zbiorników przenośnych na piętro lub rusztowania powinno odbywać się za pomocą specjalnych noszy.

Mechaniczne transportowanie i przesuwanie zbiorników przenośnych jest dopuszczalne po uprzednim stabilnym ich umocowaniu w transporterze.
Butle z gazami płynnymi o wadze do 11 kg powinny być składowane w pozycji stojącej nie więcej niż w trzech warstwach. W/w przepisy nie mają zastosowania do składowania butli z gazem o wadze do 11 kg w kontenerach lub na paletach.

Należy pamiętać, że butle powinny być składowane na placach gdzie powinny być oddzielone w zależności od rodzaju gazu oraz zapewniona im podłoga utwardzona, a same butle zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi np. w postaci zadaszenia.

Więcej informacji i w o wiele większym kontekście dowiedzą się Państwo na kursach z napełniania butli gazami fluorowanymi (tzw. odzysku), czyli gazami skroplonymi o sprężonymi.

>>>KURS NAPEŁNIANIA BUTLI<<<

Zapraszamy wszystkich chętnych kursantów na szkolenia Ośrodek Szkoleniowy OMEGA.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.