Podobnie jak większość pomiarów, tak i pomiary ciśnienia mogą być wykonywane w różnych jednostkach. Jednak nie bez powodu powstał międzynarodowy układ jednostek miar SI, pozwalający zunifikować pomiary.

Podstawową jednostką ciśnienia, w układzie SI jest 1 Pa (paskal), 1 Pa = 1 N / m2. Paskal wykorzystywany jest do określania wartości ciśnienia atmosferycznego.

3.9/5 - (30 votes)