Dozorem Technicznym nazywamy działania zmierzające do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

Oceń