4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Absolutnie NIE, wcześniejsze zaświadczenia dotyczyły tylko i wyłącznie substancji kontrolowanych a więc po pierwsze nie obejmowały gazów fluorowanych więc nie dotyczyły wszystkich czynników. Ponadto aktualne przepisy mówiąc wprost. Dotyczą obydwu grup substancji i gazów więc wymagają posiadania Certyfikatu dla Personelu na podstawie art. 20 Ustawy F-gazowej a art. 21 ustawy nakłada obowiązek zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w formie teoretycznej i praktycznej w wymaganym zakresie w jednostce akredytowanej przez UDT tzw. Jednostce Oceniającej Personel a wydany przez Urząd Dozoru.