4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Jeżeli posiadamy Certyfikat dla Personelu (oczywiście wydany przez Urząd Dozoru Technicznego) gdzie urząd w zakresie upoważnia przedsiębiorstwo do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła lub w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej to w dotychczasowym brzemieniu nadal zachowują swoją ważność i zarazem upoważniają do wykonywania czynności naprawy i likwidacji ww. urządzeń chłodniczych zawartych w Art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej rozporządzenie F-gazowe.