Prąd o małym natężeniu (rzędu mikroamperów) płynie pomiędzy elektrodą (jonizacyjną) a palnikiem, w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów, co oznacza zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów przewodzących prąd elektryczny.

W wyniku różnicy potencjałów, w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie, pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd. Brak płomienia powoduje brak przepływu prądu i odcięcie dopływu gazu.

Oceń