Płomień dyżurny stale ogrzewa termoparę, powodując powstanie napięcia i przepływ prądu w obwodzie kontrolnym. Brak płomienia powoduje zanik prądu
i zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, odcinającego dopływ gazu do palnika.

Oceń