4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Ustawa „F-gazowa” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie zobowiązuje do posiadania kwalifikacji przy czynnościach dotyczących instalacji, naprawy, serwisu czy konserwacji / likwidacji urządzeń ruchomych, oczywiście nie dotyczy to samochodów ciężarowych samochodów chłodni oraz przyczep spełniających funkcję chłodni. Natomiast bezwzględnie należy posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności odzysku czyli ściągnięcie czynnika z instalacji chłodniczej za pomocą stacji odzysku i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanymi” metoda nieautomatycznie wagową) lub za pomocą urządzenia automatycznego ściągania i oczyszczania czynnika chłodniczego i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanych” metoda automatycznie wagowa). Ponadto osoby wykonujące odzysk z instalacji urządzeń ruchomych powinny posiadać certyfikat dla personelu w kategorii odpowiadającej odpowiedniemu zakresowi czyli kat. I, II, lub III (po zdaniu egzaminu w jednostce oceniającej akredytowanej a wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego).