4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Ustawa „F-gazowa” z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych nie zobowiązuje do posiadania kwalifikacji przy czynnościach dotyczących instalacji, naprawy, serwisu czy konserwacji / likwidacji urządzeń ruchomych, oczywiście nie dotyczy to samochodów ciężarowych samochodów chłodni oraz przyczep spełniających funkcję chłodni. Natomiast bezwzględnie należy posiadać kwalifikacje do wykonywania czynności odzysku czyli ściągnięcie czynnika z instalacji chłodniczej za pomocą stacji odzysku i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanymi” metoda nieautomatycznie wagową) lub za pomocą urządzenia automatycznego ściągania i oczyszczania czynnika chłodniczego i tu (kwalifikacje do napełniania zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi „fluorowanych” metoda automatycznie wagowa). Ponadto osoby wykonujące odzysk z instalacji urządzeń ruchomych powinny posiadać certyfikat dla personelu w kategorii odpowiadającej odpowiedniemu zakresowi czyli kat. I, II, lub III (po zdaniu egzaminu w jednostce oceniającej akredytowanej a wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego).

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.