Ze względów konstrukcyjnych suwnice dzielimy na: mostowe bramowe, półbramowe, podwieszane oraz wspornikowe.

Oceń