Rozróżniamy zawiesia ogólnego przeznaczenia które zbudowane są z cięgien nośnych i służą do transportowania różnych ładunków, oraz zawiesia specjalistyczne które służą do transportowania ściśle określonych ładunków.

Oceń