4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Tak oczywiście, zgodnie z art. 43 Ustawy F-gazowej – o fluorowanych gazach cieplarnianych i substancjach kontrolowanych które mówi:

„Certyfikaty lub zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są uznawane, gdy posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski”.

W związku z powyższym stwierdzeniem każdy certyfikat wydany w innym państwie będącym członkiem UE jest ważny ale musi zostać przetłumaczony na język polski. Przepisy UE są z zbieżne z naszą Ustawa „F-gazową” a certyfikat jest wydawany na podstawie egzaminu obejmującego te same pojęcia i zagadnienia w całej unii europejskiej.

Oceń