Użytkownik może obsługiwać urządzenie energetyczne, zakwalifikowane do grupy G2, bez świadectwa kwalifikacyjnego, jeśli moc urządzenia nie przekracza 50 kW.

Oceń