4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Szkolenia BHP co ile lat?

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia swojego pracownika w  zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Jednak to nie jedyny moment, kiedy powinno być przeprowadzone szkolenie BHP – ten rodzaj szkolenia powinien odbywać się okresowo, a jego częstotliwość uzależniona jest od stopnia ryzyka ponoszonego na danym stanowisku pracy, także ryzyka utraty zdrowia.

Z tego artykułu dowiesz się, ile jest ważne szkolenie BHP, a także jakie są ich rodzaje i co ile pracodawca powinien aktualizować swoją wiedzę w ramach szkolenia BHP! 

Rodzaje szkoleń BHP

Ochrona życia i zdrowia należy do podstawowych obowiązków pracodawcy, a co za tym idzie instruktaż dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest niezbędnym elementem pracy. Zgodnie z przepisami prawa szkolenia BHP można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: 

  1. Wstępne – powinno odbywać się w dniu przyjęcia pracownika do pracy, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Szkolenie to złożone  jest z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.  Czas trwania szkolenia jest uzależniony od zajmowanego stanowiska i minimum to 3 h.
  2. Okresowe – Okresowe – szkolenie to może być obecnie prowadzone w formie seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego w zależności od zajmowanego stanowiska pracy. Jego celem jest ugruntowanie i/lub aktualizacja zdobytej wiedzy przez pracownika.  

Szkolenie wstępne BHP – ile jest ważne?

Wstępne szkolenie BHP jest ważne co najwyżej do roku czasu. W przypadku osób sprawujących stanowiska kierownicze szkolenie wstępne należy odnawiać najpóźniej do 6 miesiąca.

Szkolenie okresowe BHP – ile jest ważne?

Osoby zatrudnione na stanowisku robotniczym, które wykonują prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych szkolenie mają ważne na rok. Przeprowadzane jest ono w formie instruktażu stanowiskowego oraz wykładu.

Na 3 lata ważne jest szkolenie bhp na stanowisku robotniczym, które również odbywa się w formie wykładu oraz instruktażu stanowiskowego.

Kolejna grupa to osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, konstruktorzy, organizatorzy produkcji, pracodawcy oraz osoby na stanowiskach kierowniczych jak również pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące zadania tej służby i pracownicy narażeni na czynniki uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe, którzy mają ważne szkolenie okresowe przez 5 lat przeprowadzone w formie samokształcenia kierowanego, kursu lub seminarium.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowi, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka i inni, których nie wymieniono, odbywają szkolenie również w formie kursu, samokształcenia kierowanego lub seminarium, które ważne jest przez 6 lat.

Kto organizuje szkolenie BHP? I czy jest ono płatne?

Szkolenia BHP mogą być organizowane przez pracodawców i/lub jednostki organizacyjne posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej w branży higieny i bezpieczeństwa pracy. Szkolenia BHP prowadzone są na koszt pracodawcy, a co za tym idzie ich koszt w żaden sposób nie obciąża pracownika. 

Co ile lat powinny się odbywać szkolenia BHP?

Częstotliwość powtarzania szkoleń okresowych uzależniona jest również od zajmowanego stanowiska. Raz na rok szkolenie okresowe powinny powtarzać osoby zajmujące stanowiska robotnicze o wysokim poziomie zagrożenia dla życia i/lub zdrowiem, a raz na trzy lata w przypadku stanowisk o minimalnym stopniu niebezpieczeństwa. Raz na pięć lat szkolenie okresowe powinni  odnawiać: pracownicy służby BHP, pracodawcy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, organizatorzy produkcji, pracownicy związani z branżą BHP narażeni na czynniki niebezpieczne czy pracownicy administracyjno-biurowi. 

Szkoleń okresowych nie muszą odnawiać osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych zatrudnione u pracodawców, których działalność należy do co najwyżej trzeciej kategorii ryzyka. BHP to podstawa, o której powinien pamiętać zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Szukasz obsługi BHP dla firmy? A może centrum szkoleniowego oferującego szkolenia wstępne i okresowe? Sprawdź naszą ofertę OSZ Omega i otrzymaj profesjonalny instruktaż przygotowujący do pracy!

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.