Wycena indywiduaalna

Obsługa BHP dla firm

Outsourcing BHP i PPOŻ dla firm

certyfikat UDT 9001

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

32 740 99 00 - Biuro Zabrze/Kraków

668 070 070, 506 506 716 - Zabrze
507 507 516 - Kraków

CENNIK

Oferta sporządzana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę aktualny stan BHP, specyfikę zakładu pracy, branże, ilość zatrudnionych pracowników, podział stanowisk pracy, charakter wykonywanej pracy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

 Dodatkowe informacje: 883 883 526

informacje o kursie

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firmy w zakresie służby BHP. Nasza oferta obejmuje pełny outsourcing BHP jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ to my przejmiemy troskę o wykonanie służby BHP w Państwa firmie. Zadbamy o bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie. Podejmując współpracę z nami  znajdą Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb w zakresie BHP oraz P POŻ. Korzystanie z usług firm zewnętrznych (outsourcing) należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu usług dydaktyczno-szkoleniowych, a także szeroko rozumianej ochrony pracy oraz środowiska pracy. Dysponujemy znakomicie przygotowaną kadrą dydaktyczno-szkoleniową, w skład której wchodzą między innymi, inspektorzy oraz specjaliści ds. BHP, ochrony ppoż., lekarze medycyny pracy, wykładowcy i trenerzy zawodowi oraz przedstawiciele świata nauki.

 

PROPONUJEMY:
 • pełnienie zadań służby BHP zgodnie z rozporządzeniem
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska 
 • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej 
 • wykonanie oceny ryzyka zawodowego 
 • opracowanie instrukcji bhp 
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 • kontrolę warunków bhp i ppoż. w firmie 
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych  w celu ich likwidacji
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe 
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy
 • współpracę z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami,
 • reprezentowanie pracodawcy w Sądzie Pracy, ZUS, PIP, UDT, PSP, PIOŚ, PIS, itp. 
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne)

 

W RAMACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PROPONUJEMY:
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
 • wykonanie kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż. i ewakuacji 
 • kontrolę i zaopatrzenie w podręczny sprzęt gaśniczy 
 • legalizację sprzętu p poż. (gaśnic, hydrantów)
 • prowadzenie szkoleń pracowników

 

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ ?

 • przeszkolimy Twoich pracowników
 • ocenimy ryzyko zawodowe
 • przeanalizujemy stan bhp w Twojej firmie
 • podpowiemy i doradzimy co zrobić, aby warunki pracy były bezpieczne i zgodne z przepisami prawa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.