4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Warto wiedzieć: Czym jest moc bierna

Rodzaje mocy prądu przemiennego

Wyróżniamy trzy rodzaje mocy prądu przemiennego:

moc czynną: P = U * I * cos φ [W]

moc bierną: Q = U * I * sin φ [var]

moc pozorną: S = U * I [VA],

gdzie:

U jest wartością skuteczną napięcia,

I jest wartością skuteczną prądu,

φ jest kątem przesunięcia fazowego pomiędzy wektorami napięcia i prądu,

cos φ jest współczynnikiem mocy, który pokazuje jaką częścią mocy
całkowitej pozornej jest moc czynna.

Moc bierna

Moc bierna indukcyjna  jest powiązana z urządzeniami, które zawierają uzwojenia (indukcyjności). Są to: silniki, transformatory, dławiki, piece indukcyjne itd.

Moc bierna pojemnościowa jest powiązana z wykorzystaniem kondensatorów (falowniki, zasilacze, oświetlenie LED) lub z długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.

Fakt korzystania przez odbiorcę energii elektrycznej z mocy biernej, dostawca energii stwierdza, analizując zdalne informacje przekazywane przez elektroniczne liczniki energii elektrycznej. Analiza tych danych pozwala dokładnie określić, jakim procentem zużywanej mocy czynnej, jest użytkowana moc bierna.

Większość dostawców energii elektrycznej w Polsce ustala tolerowaną wartość tg φ (przy poborze energii biernej indukcyjnej) na poziomie 0.4, co oznacza, że ilość użytkowanej energii biernej indukcyjnej, nie może być większa niż 40% pobranej energii czynnej. Po przekroczeniu tego progu, jest naliczana opłata za ponadumowny pobór energii elektrycznej. 

W przypadku mocy biernej pojemnościowej, każdy przejaw jej użytkowania, jest traktowany jako ponadumowny pobór energii elektrycznej i powoduje natychmiastowe naliczenie opłat.

Koszty związane z ponadumownym poborem energii elektrycznej, wynikającym z użytkowaniem mocy biernej pojemnościowej, w niektórych przypadkach, mogą stanowić 40-60% wartości rachunku za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących moc bierną, spowoduje obniżenie a przy zastosowaniu kompensatorów wysokiej jakości – całkowite wyeliminowanie tej opłaty.

PODZIEL SIĘ POSTEM