4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Warto wiedzieć: Czym jest moc bierna

Rodzaje mocy prądu przemiennego

Wyróżniamy trzy rodzaje mocy prądu przemiennego:

moc czynną: P = U * I * cos φ [W]

moc bierną: Q = U * I * sin φ [var]

moc pozorną: S = U * I [VA],

gdzie:

U jest wartością skuteczną napięcia,

I jest wartością skuteczną prądu,

φ jest kątem przesunięcia fazowego pomiędzy wektorami napięcia i prądu,

cos φ jest współczynnikiem mocy, który pokazuje jaką częścią mocy
całkowitej pozornej jest moc czynna.

Moc bierna

Moc bierna indukcyjna  jest powiązana z urządzeniami, które zawierają uzwojenia (indukcyjności). Są to: silniki, transformatory, dławiki, piece indukcyjne itd.

Moc bierna pojemnościowa jest powiązana z wykorzystaniem kondensatorów (falowniki, zasilacze, oświetlenie LED) lub z długimi odcinkami kabli, będących pod napięciem.

Fakt korzystania przez odbiorcę energii elektrycznej z mocy biernej, dostawca energii stwierdza, analizując zdalne informacje przekazywane przez elektroniczne liczniki energii elektrycznej. Analiza tych danych pozwala dokładnie określić, jakim procentem zużywanej mocy czynnej, jest użytkowana moc bierna.

Większość dostawców energii elektrycznej w Polsce ustala tolerowaną wartość tg φ (przy poborze energii biernej indukcyjnej) na poziomie 0.4, co oznacza, że ilość użytkowanej energii biernej indukcyjnej, nie może być większa niż 40% pobranej energii czynnej. Po przekroczeniu tego progu, jest naliczana opłata za ponadumowny pobór energii elektrycznej. 

W przypadku mocy biernej pojemnościowej, każdy przejaw jej użytkowania, jest traktowany jako ponadumowny pobór energii elektrycznej i powoduje natychmiastowe naliczenie opłat.

Koszty związane z ponadumownym poborem energii elektrycznej, wynikającym z użytkowaniem mocy biernej pojemnościowej, w niektórych przypadkach, mogą stanowić 40-60% wartości rachunku za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących moc bierną, spowoduje obniżenie a przy zastosowaniu kompensatorów wysokiej jakości – całkowite wyeliminowanie tej opłaty.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.