4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Zasada działania układu chłodniczego

Działanie układu chłodniczego sprowadza się w uproszeniu do pobrania energii w jednym miejscu i oddania jej w innym. Proces ten zachodzi jednak w złożonym systemie wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, czyli w układzie chłodniczym. W niniejszym artykule przedstawiamy schemat działania owego układu oraz opisujemy jego poszczególne elementy.

Schemat działania układu chłodniczego

Poniżej przedstawiamy schemat działania układu chłodniczego. Nazwy poszczególnych elementów układu zawarte na schemacie, objaśnione przez nas zostały w dalszej części artykułu.

Schemat działania układu chłodniczego

Objaśnienie elementów układu chłodniczego

  1. Sprężarka- zadaniem sprężarki jest zasysanie pary czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu i sprężanie jej do wysokiego ciśnienia.
  2. Odolejacz- odolejacze są stosowane we wszystkich instalacjach chłodniczych, w których olej smarujący sprężarkę musi wracać bezpośrednio do miski olejowej. W ten sposób uniemożliwia się krążenie oleju w instalacji chłodniczej razem z czynnikiem chłodniczym.
  3. Zawór zwrotny- zapewnia jednokierunkowy przepływ czynnika, zabezpiecza przed przepływem czynnika do miejsc o niższym ciśnieniu.
  4. Skraplacz- zadaniem skraplacza jest odprowadzenie ciepła pobranego przez czynniki w parowniku oraz ciepła jakie on uzyskał w czasie sprężania (zmiana fazy parowej na ciecz).
  5. Zbiornik czynnika- jest to element układu przeznaczony do gromadzenia zapasu czynnika chłodniczego. Dzięki niemu wyrównywane jest stale zmieniające się zapotrzebowanie elementu dławiącego na czynnik, spowodowane zróżnicowanymi warunkami pracy urządzenia.
  6. Filtr – odwadniacz- jego zadaniem jest absorbowanie wilgoci z czynnika, przechwytywanie stałych zanieczyszczeń (takich jak opiłki, osady, zgorzelina i nagar olejowy).
  7. Wziernik- jest stosowany do obserwacji stanu czynnika chłodniczego w przewodzie cieczowym instalacji, zawartości wilgoci w czynniku chłodniczym, przepływu w przewodzie powrotnym oleju z odolejacza.
  8. Zawór rozprężny- zadaniem zaworu rozprężnego jest regulacja przepływu czynnika chłodniczego do parownika. Zawór rozprężny obniża ciśnienie czynnika do poziomu pozwalającego jego całkowite odparowanie w parowniku.
  9. Parownik – rodzaj wymiennika ciepła, w którym czynnik chłodniczy ulega odparowaniu (zmiana fazy ciekłej na parę), pobiera ciepło z otoczenia.
  10. Osuszacz pary- filtr osuszacz ma za zadanie chronić przed zassaniem przez sprężarkę czynnika w fazie ciekłej.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.