4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Co to jest UDT i czym się zajmuje?

Jesteś tu bo zadajesz sobie pytanie: co to jest udt? Spieszymy zatem z odpowiedzią UDT oznacza Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat tego czym są uprawnienia UDT i dlaczego warto je posiadać to zapraszamy do dalszej lektury

UDT co to?

Wiesz już, że UDT to Urząd Dozoru Technicznego będącego instytucją państwową mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dozór techniczny w nieco innej formie funkcjonował już na początku 20 wieku, jednak w stanie jakim znamy go dzisiaj działa od 1950 roku.

Czym zajmuje się UDT?

UDT zajmuje się szeregiem spraw związanych ze sprawowaniem dozoru technicznego nad urządzeniami dozoru technicznego. Dokładny zakres prac został opisany w Ustawie o Dozorze Technicznym z 21.12.2000 roku. Znajdziemy tam informację, że Urząd Dozoru Technicznego jest odpowiedzialny za:

· wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą,

· wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,

· prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,

· analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,

· inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,

· uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,

· sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,

· certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Jak nietrudno się domyślić Urządzeniami dozoru technicznego nazwiemy wszystkie urządzenia, które podlegają nadzorowi UDT. Rodzaje urządzeń podlegających UDT zostały opisane w dniu 7.12.2012 w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nie będziemy wymieniać wszystkich urządzeń skupimy się na najważniejszych. Więcej informacji na temat samych urządzeń znajduje się na stronie https://www.oszomega.pl/formy-dozoru-technicznego-urzadzen-technicznych-przepisy-prawa/.

 1. Maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu:
  1. Wciągarki i wciągniki
  1. Suwnice
  1. Żurawie
  1. Układnice
  1. Dźwigniki
  1. Wyciągi towarowe
  1. Podesty ruchome
  1. Wyciągi statków
  1. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  1. Schody i chodniki ruchome
  1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 2. Urządzenia ciśnieniowe
  1. Kotły parowe
  1. Szybkowary ciśnieniowe
  1. Kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3
  1. Zbiorniki na gaz skroplony
  1. Cysterny
  1. Rurociągi
 3. Koleje liniowe
 4. Pomosty ruchome
 5. Układnice torów
 6. Urządzenia załadowcze

 

W Omega masz możliwość zdobycia kwalifikacji do obsługi większości urządzeń wymienionych w punkcie pierwszym.

Uprawnienia UDT co to?

Prawdopodobnie większość czytelników zainteresowana jest uprawnieniami UDT. Określają one kwalifikacje danego pracownika w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, tych samych które wymieniliśmy powyżej. Odbycie odpowiednich kursów i przystąpienie do egzaminów UDT pozwala zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu związanego w pracach, gdzie certyfikat UDT jest wymagany. Pracownik posiadający uprawnienia UDT powinien znać przepisy prawne i zasady panujące na swoim stanowisku pracy. Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym I rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Urząd Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych:

 • obsługującego dźwigi,
 • obsługującego dźwignice,
 • konserwatora dźwigów,
 • konserwatora dźwignic,
 • operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • napełniającego zbiorniki przenośne

 

Chcąc zdobyć uprawnienia UDT w danym zawodzie musisz podejść do egzaminu i uzyskać pozytywny wynik. Egazminy UDT przeprowadzane są przed komicją egzaminacyjną UDT i sprawdzają zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, warto się do nich dobrze przygotować. Najlepszym sposobem na zdobycie uprawnień UDT jest odbycie kursu zawodowego w Centrum Doskonalenia Zawodowego takim jak nasze. Gwarantujemy najlepszą kadrę wykładowczą, dostęp do materiałów edukacyjnych, zestawy przykładowych pytań, zdawalność na poziomie 95% oraz atrakcyjne ceny. Po zdaniu egzaminu uzyskujesz specjalną karę potwierdzającą uzyskanie licencji na obsługę danego urządzenia.

Uprawnienia ŚSEP zostały dokładnie opisane we wcześniejszym wpisie blogowym o tytule Przepisy Prawa dotyczące konieczności posiadania świadectw kwalifikacyjnych.

Co to jest udt na wózki widłowe?

UDT na wózki widłowe to nic innego jak uprawnienia pozwalające obsługiwać wózki jezdniowe podnośnikowe. Uprawnienia UDT na wózki widłowe możesz zdobyć dzięki naszym kursom na wózki widłowe, zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.