Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs elektryczny G1

Uprawnienia SEP

UWAGA: 

W związku z nieuczciwą praktyką, prowadzoną przez jeden z Ośrodków Szkoleniowych, podszywający się pod naszą Firmę OMEGA, zalecamy ostrożność i weryfikację podczas dokonywania zgłoszeń i płatności za szkolenia !!!

CENA:
od 49
Wybierz rodzaj kursu
 • Szkolenie podstawowe49
 • Szkolenie zaawansowane (jednodniowy, dla osób bez doświadczenia)190
 • Odnowienie uprawnień1
 • Opłata egzaminacyjna225
 • Pomiary100

Skorzystaj z dofinansowania dla przedsiębiorców do 80% przez Bazę Usług Rozwojowych(BUR) ! Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ

PROMOCJA
kompletu E i D : Uprawnienia SEP - G1 Elektryczne - szkolenie E i D w ramach jednej grupy w cenie jednego !

PROMOCJA  Przy zapisie na 2 lub 3 grupy tego samego dnia, koszt szkolenia w cenie jednego!

Terminy szkoleń w Zabrzu dostępne w Terminarzu.
Terminy najbliższych szkoleń poza Zabrzem :
-Kraków 02.07, 16.07
-Warszawa 01.07, 15.07
-Wrocław 30.05
-Łódź 04.06
-Tarnów 28.05
-Opole 30.05
-Rzeszów 28.05

Uprawnienia elektryczne

Szkolenie SEP G1 (elektryk) organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Adresatami kursu są m.in.: elektrycy, serwisanci, palacze kotłów, monterzy, instalatorzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

Po ukończonym kursie i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje uprawnienia elektryczne G1.


Zakres uprawnień

Uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP G1 (E i D) pozwala na dozór i/lub eksploatację:

 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu powyżej 1 kV
 • urządzeń elektrotermicznych
 • urządzeń do elektrolizy
 • elektrycznych sieci trakcyjnych
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej
 • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW

Certyfikat

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia elektryczne oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

Uprawnienia elektryczne nie są wydawane bezterminowo z powodu ciągłych zmian technologicznych, których skutki można zauważyć również w elektryce. Zmianie ulega także prawo elektryczne. Ważne jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz systematyczne przypominanie i uaktualnianie wiedzy, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę.


Zalety skorzystania z naszej oferty: 

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
 • egzamin dodatkowo płatny 225 zł brutto/wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU! 

Zapisz się Zadzwoń


Dlaczego warto wybrać uprawnienia SEP - kurs elektryczny G1 w OSZ Omega?

Program szkolenia

G1 Eksploatacja jest uprawnieniem podstawowym. G1 Dozór przeznaczony jest dla posiadaczy firm, osób na stanowiskach kierowniczych, osób kontrolujących pracę innych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienie G1 Dozór pozwala na wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywanie protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G1 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • przepisy prawa elektrycznego
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka
 • organizacja pracy
 • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka elektronarzędzi

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)