Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Kurs na wózki widłowe - operator wózka widłowego jezdniowego kat. II WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

CENA:
od 250
Wybierz rodzaj kursu
 • Kurs wózki jezdniowe podnośnikowe II WJO(teoria+praktyka)250
 • Kurs wózki jezdniowe podnośnikowe I WJO w tym specjalizowane 400
 • Badania psychotechniczne50
 • Egzamin UDT250
 • Kurs przypominający wózki II WJO (teoria)100

Kurs - operator wózka widłowego CENA KURSU NA WÓZKI WIDŁOWE: 250 zł

Uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe

 • w cenie kursu na wózki widłowe:
  • uprawnienia do wymiany butli LPG
  • uprawnienia na wózek widłowy honorowane w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA
  • materiały szkoleniowe
  • zajęcia wykładowe
  • nauka jazdy wózkiem widłowym
 • dodatkowe możliwości
  • badania psychotechniczne w dniu szkolenia - 50 zł brutto / os.
  • duplikat zaświadczenia w języku angielskim/niemieckim - 30 zł brutto / zaśw.
  • organizacja i egzamin UDT 250 zł
 • płatność gotówką w dniu rozpoczęcia kursu lub faktura PRO-FORMA

Zapisz się Zadzwoń


Operator wózka widłowego

Szkolenie na operatora wózka widłowego organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub myślących o przebranżowieniu. Szczególnie zainteresowani mogą być uczniowie szkół zawodowych oraz pracownicy hurtowni, magazynów i innych firm wykorzystujących wózki widłowe.

Pozytywne ukończenie kursu pozwoli na samodzielną pracę jako operator wózka widłowego wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Dlaczego warto wybrać kurs na wózek widłowy w OSZ Omega?

 • posiadamy własny plac manewrowy, na którym nauczysz się poruszać wózkiem widłowym,
 • oferowany przez nas kurs jest zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego,
 • oferujemy możliwość dojazdu do klienta,
 • Z NAMI ZDASZ NA PEWNO EGZAMIN! mamy niemal 100% zdawalność,
 • a jeśli nie zdasz? Oddamy Ci pieniądze za kurs,
 • na zamówienie wystawiamy duplikaty zaświadczeń w języku angielskim i niemieckim.

Typy uprawnień

III WJO - Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Operowanie wózkiem musi się odbywać poza maszyną.

Do wózków tej kategorii należą:

 • wózki unoszące
 • wózki naładowne
 • wózki ciągnikowe i podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla

II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem, wysokością podnoszenia oraz udźwigiem. Osoba, która ukończy to szkolenie może obsługiwać również wózki należące do kategorii III WJO. Ta kategoria nie uprawnia do pracy na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz specjalizowanych.


I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane (z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem)

Szkolenie obejmuje obsługę wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Osoba, która ukończy to szkolenie może obsługiwać również wózki należące do kategorii II WJO oraz III WJO.

Kurs na wózki widłowe organizowany przez nasz ośrodek w Zabrzu pozwoli Ci uzyskać następujące uprawnienia :
- operator wózków jezdniowych prowadzonych i zdalnie sterowanych kat. III WJO
- operator wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO
- operator wózków jezdniowych w tym specjalizowanych(ze zmiennym wysięgiem, lub operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem) kat. I WJO


Certyfikat

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa bezterminowe uprawnienia. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Do odbycia kursu na wózki widłowe i otrzymania certyfikatu nie jest potrzebne ważne prawo jazdy żadnej kategorii. Uprawnienia nie są zabierane nawet w przypadku utraty prawa jazdy.


Program szkolenia na operatora wózka widłowego

Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Program zajęć z teorii obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG)
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi
 • rodzaje i charakterystyka ładunków
 • informacje z zakresu przepisów BHP
 • informacje z zakresu dozoru technicznego

Część praktyczna odbywa się na naszym placu manewrowym, gdzie nauczysz się jazdy wózkiem widłowym, manewrowania pojazdem oraz przenoszenia ładunków.

Podstawa prawna dotycząca wymogu szkolenia pracowników z obsługi wózka widłowego

 1. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.
 2. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 roku, w sprawie sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z późniejszymi zmianami.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z późniejszymi zmianami.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2003 roku. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym