Kursy spawalnicze 37

Kurs spawacza

Poznaj nasze kursy spawacza – oferujemy szeroką gamę szkoleń, obejmujących najważniejsze metody spawalnicze. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu prowadzimy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które skutecznie przygotują Cię do certyfikacji. Gwarantujemy wyjątkową skuteczność naszych metod kształcenia – ponad 99% kursantów zdaje egzamin końcowy na spawacza wybraną metodą.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie:

Oferowane kursy spawalnicze

W OSZ Omega organizujemy kursy spawania następującymi metodami:

  • 111 – kurs spawania łukowego elektrodą otuloną,
  • MAG 135 – kurs spawania półautomatycznego w osłonie CO2,
  • TIG 141 – kurs spawania w osłonie gazów,
  • 311 – kurs doczołowego spawania gazowego blach.

Ponadto, możesz skorzystać z naszego kursu zgrzewania polipropylenu i polietylenu. Organizujemy również egzaminy na spawacza i zgrzewacza. Po zdaniu egzaminu spawalniczego, otrzymasz książeczkę spawacza lub wpis w posiadanej książeczki oraz certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje wg normy europejskiej PN-EN ISO 9606-1. W przypadku egzaminu zgrzewalniczego, po pozytywnym złożeniu egzaminu otrzymasz certyfikat wg normy europejskiej PN-EN 13067.

Jakie wymagania musisz spełnić, by wziąć udział w naszych kursach?

Poniżej prezentujemy wymagania dla kandydatów na kursy spawacza i zgrzewacza, a także czas trwania i koszt naszych szkoleń:

Kurs Wymagania dla kandydatów Czas trwania kursu Koszt szkolenia
Kurs spawania elektrycznego 111 wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy 21 dni 1250 zł (dodatkowo: egzamin – 190 zł, książeczka spawacza – 200 zł)
Kurs na spawacza MAG wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy 19 dni 1250 zł (dodatkowo: egzamin – 190 zł, książeczka spawacza – 200 zł)
Kurs spawania TIG wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy 13 dni 1250 zł (dodatkowo: egzamin – 190 zł, książeczka spawacza – 200 zł)
Kurs spawania gazowego 311 wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy 16 dni 1250 zł (dodatkowo: egzamin – 190 zł, książeczka spawacza – 200 zł)
Kurs zgrzewania PE wykształcenie co najmniej podstawowe, ukończone 18 lat 2 dni 1600 zł (dodatkowo: egzamin UDT – 500 zł)

Korzyści z uzyskanych uprawnień spawalniczych

Dlaczego warto skorzystać z naszych kursów spawacza? Nasze szkolenia:

  • umożliwiają zdobycie pożądanych na rynku pracy, praktycznych umiejętności,
  • to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona zdawalnością egzaminów, wynoszącą blisko 100%,
  • pomogą Ci w zdobyciu uprawnień, honorowanych w kraju oraz na terenie całej Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Spawalnictwem, Środowiskiem oraz BHP oraz atesty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV Rheinland i UDT, co uprawnia nas do prowadzenia szkoleń oraz egzaminów na spawaczy i zgrzewaczy.